Freitag, 4. Juni 2010

Chaos und Anarchie (Káosz és anarchia a Károlin)

Balla Péter rektorhelyettes kétségkívül a legnépszerűbb szerzője blogunknak. Már a MAB-nak írt levele is bebizonyította, hogy mennyire ide tudja vonzani az olvasókat http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/04/24/cynical-reply-to-the-accreditation-board-balla-peter-cinikus-valasza-bazsa-gyorgynek/, de a könyvéről ít recenzió még a levél sikerét is felülmúlta, hiszen ezt egy teljes héten át szűnni nem akaró érdeklődéssel olvasták és kommentelték tp://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/05/21/stinky-art-of-peter-balla-balla-peter-tudomanya/. Nehezen válunk meg numero 1 sikerszerzőnktől, Balla Pétertől, de ígérjük, hogy ez a megválás csak ideiglenes, amint lehet, visszatérünk hozzá. De hogy addig is fenntartsuk a folytonosságot, az egy hét alatt feltorlódott anyagból először – stílszerűen – Rector nevű olvasónk írását közöljük.

Szerző: Rector

A Károli megint csak a honlapját újította meg a vezetése helyett. Az organogram (http://www.kre.hu/portal/doc/KRE_organogram2010/KRE_organogram2010.htm) szerint legfelül a Fenntartót, alatta a Rektort, az alatt pedig a három rektorhelyettest kellene találnunk. Rektor azonban már több mint egy éve nincs, így a rektort játszó rektorhelyettesnek összesen csak 1 helyettese van az ábrán feltüntetett 3 helyett. Szerepel viszont dr. Horváth Tímea jogi referens, akitől az egyetem az áprilisi hírlevél szerint április 30-án megvált. Vagy tévedésből hagyták fent, vagy visszavették, miután kiderült, hogy nem ő szivárogtatta ki a MAB-nak írt levelet, amelyért elbocsátották, hanem Fabiny.

A struktúra tehát eleve hiányos, és még hiányosabbá teszik a vezető funkciókat betöltő egyének deficitjei. Az alkoholizáló Fenntartónak már értelmi képességei is kívánnivalót hagynak maguk után, amellett, hogy konok. Nem tudja, mi az, hogy egyetem, nem is érdekli más az egész buliból csak a lenyúlható százegynéhány millió, amit skrupulus nélkül le is nyúl.

Így az egyetem irányítása két rektorhelyettesre marad. Na, de milyenekre?

Egyikük, a rektori szerepben tetszelgő Balla Péter, karrierjét kizárólag apósának, id. Hegedűs Lóránt püspök ex-fenntartónak köszönheti. Hegedűs püspök egykori fenntartósága alatt szolgalelkű és jelentéktelen kis vejéből még negyvenéves kora előtt professzort csinált – egyetlen ún. teológiai PhD-ra, amelynek tartalma kb. 150 – 200 évvel ezelőtt érvényes nézeteket tartalmazó idézetmontázs, ld. http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/05/21/stinky-art-of-peter-balla-balla-peter-tudomanya/. A professzori kinevezéshez elegendő volt anno após véleménye vejéről, amelynek jogosságát a kutya se firtatta. Kevesen kapják meg ilyen könnyen a professzori címet, mint ahogy az a kinevezése idején harmincegynéhány éves kis Hegedűs-epigonnak – tudományos teljesítmény nélkül – az ölébe hullt.

A másik rektorhelyettes, Györgyiné Koncz Judit gépírónőként kezdte karrierjét: http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=keres&sub=cv&id=48. Aztán konzervgyári munkás lett Kecskeméten, ahol a gyári kórus jelentette számára a kitörést a proletárlétből. Innen egy vidéki általános iskolába került, ahol furulyaszakkört vezetett; ezt követően avanzsált a Károli nagykőrösi tanítóképző karának oktatójává, majd rektorhelyettesévé. Majd kinőve a tanítóképzőt, áttelepedett a bölcsészkarra – egyetemi végzettség nélkül, de a rektorhelyettesi székkel együtt. Így lett a tanítóképzői diplomájával és 3 éves zenepedagógiai végzettségével a lefizetett HÖK-elnök, László Márton segítségével, egy Kari Tanács-ülésen előbb bölcsészkari tanszékvezető, kiütve a szakmailag kompetens Kopp Erikát a Neveléstudományi Tanszék éléről, majd a Károli egyetem második embere, Balla Péter mögött. De már régóta szeretne első lenni.

Ez a két kiváló tudós irányítja az egész református egyetemet, azaz mind a négy Kart.

Közülük a legnagyobbnak, a Bölcsészkarnak az a Szabó András a dékánja, akinek mindössze 2 és fél oldalnyi nagydoktori téziseit és 3 – egyenként is csak recenziónyi méretű – tételből álló publikációs listáját ezen a blogon olvashatjuk, mint ahogy azt is, hogyan lett 2003-ban valójában az MTA doktora: Dézsi Lajos Szenci Molnár-kiadását a saját nevére átírva, a forráskiadót a sutba lökve és elavultnak nyilvánítva, azaz csalással, más munkájának eltulajdonításával: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/05/11/andras-szabos-degree-1-documents-szabo-andras-nagydoktorija-1-dokumentumok/. Habilitációját hízelgéssel és szívességcserével korábban már megszerezte (az akkor még leendő Kulcsár-Szabó menynek biztosított állást a Károlin), így – ugyancsak a MAB megkerülésével, mint Balla Péter – sebtében professzorrá neveztette ki magát, szintén tudományos teljesítmény nélkül: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/07/stinky-chink-and-art-2-szabo-andras-dohanya-es-tudomanya-2/. Az igazi tudósokat és egyetemi embereket apránként eltakarította – kit így, kit úgy: felmondással (pl. Huszár Ágnes és 9 társa), elüldözte (pl. Kőszeghy), halálba kergette (Györke Ildikó, Szigeti Lajos Sándor, Szilágyi Ferenc: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/02/22/the-first-victim-of-andras-szabo-tetemrehivas/), vagy épp most készül halálba kergetni (Szász L.) illetve kirúgatni (Hima), hogy a 4 gráciával – azaz feleségével , Petrőczi-Ludwig Évával valamint az imént bemutatott Koncz Judit rektorhelyettessel, az említett Kulcsár-Szabó-mennyel és a nem említett, de mindenki által ismert Bíró Máriával mint dékánhelyettesekkel – zavartalanul ámokfuthasson a bölcsészkaron.

És akkor még nem beszéltünk a Domokos Andrea (Györgyiné Koncz Judit kebelbarátnője) által vezetett Jogi Karról és arról a HTK-ról, ahol a Jakab-recenzió által alaposan bemutatott Balla a legnagyobb hittudós, és a szélhámos, csaló, szoci és strici Pethő a dékánhelyettes. De róluk is talál elég anyagot ezen a blogon az érdeklődő.

Az egyetem pont olyan, mint amilyen ez a dilettáns és inkompetens vezetés. Ennek megfelelően néz ki a honlap. Már a nyitóoldalon www.kre.hu helyesírási hiba, majd ugyanez a hiba még háromszor fordul elő a http://www.kre.hu/portal/ oldalon: álláshírdetés, így, hosszú „í”-vel.

Az egyetem elvileg oktatási intézmény volna, ám a Károli bölcsészkarának vezetését az oktatás érdekli a legkevésbé, amely így csak ímmel-ámmal folyik. A hallgatók a pinceklubban hajnalig buliznak. Másnap reggel konganak a termek az ürességtől, az oktatók legfeljebb 3-4 főnek tartanak órát. Már ha tartanak. Sok óra elmarad, azt vagy nem pótolják, vagy hallgatókkal tartatják meg. Így jutalmazzák a tanárok azokat a hallgatókat, akikkel órán kívül bratyiznak és buliznak, és így alázzák azokat, akikkel nem. Színvonalról ezek után nem lehet beszélni, persze akkor sem feltétlenül, ha az oktató s.k. végzi el a munkát. A BTK legminőségibb szintjének, a doktori isolának állítólag minden tudományos igényt kielégítő tanrendje van. Ebben az ideális és tökéletes tanrendben az eszement dékánfeleség, Petrőczi, „latin szövegolvasás” (sic!) címén tart órát, amire sem végzettség, sem tudás nem predesztinálja. Egyébként szerencsére nem is vetemedik latin szövegekre, inkább saját házaséletéről mesél a doktori órákon, amiben viszont kétségkívül kompetens, tehát erről jó bőven. Már mindnyájan tudjuk, mit csinál a házaspár olyankor, amikor jóban, és olyankor, amikor rosszban vannak egymással. Fabiny tanár úr nem tart órákat (hogy is tartana az 5 állása mellett? – a szerk.), azokat kiadta albérletbe no-name oktatónak, nevezetesen egy tavaly másjusban épp csak ledoktorált volt pázmányos hallgatójának (http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=8911), aki még vizsgáztat is a sok állása miatt agyonhajszolt Fabiny tanár úr helyett. A három színházas „szerzemény”, Jákfalvi, Kékesi, Kiss pedig egyenesen egy volt veszprémi hallgatójukat, Tímár Andrást lökik be az órákra maguk helyett, aki primus inter paresként oktatja saját társait. Mitől doktori és mitől egyetemi színvonal ez? (Az IDI honlapját még hosszasan lehetne elemezni, az inkább külön poszt témája lehetne.)

A Bölcsészkaron mindenki azt csinál, amit akar. A tanár, ha akar, tanít, ha nem akar, nem tanít. A hallgató, ha akar, bejár az órákra, ha nem, akkor csak este jön be a pinceklubba. A dékán intézkedései fejetlenek, de legalábbis következetlenek. Előbb kiad egy rendeletet, aztán – meggondolja magát, vagy lebeszélik róla, és – visszavonja. Előbb megtiltja az alkoholfogyasztást a campus területén, aztán 2 nap múlva kivételt tesz, 1 hét múlva generálisan megengedi. Előbb elrendeli, hogy este 9-ig mindenki hagyja el az épületet, majd kivételt tesz, végül eltűri, hogy hajnalig bulizzanak ott a hallgatók. Aztán gondol egyet, és ő is hajnalig bulizik a bandájával, igaz, nem a pinceklubban, hanem fent, a saját tanszékén. Előbb megtiltja, hogy kocsik parkoljanak az egyetem parányi belső udvarán, majd kivételt tesz, aztán már tele van az udvar kocsival, kiszorítva a hallgatókat.

Anarchia és káosz az egész karon, különösen a magyar és a történelem szakokon, a kari vezetők saját szűkebb háza táján. A hallgatókat becsapják: magas kvalitású oktatók legfeljebb csak papíron fordulnak elő, a gyakorlatban a kontraszelektáltak kontraszelektáltjai oktatnak, akik még a hallgatóknál is kevesebbet tudnak. A legjobb szakembereket már kiszorították, vagy kiszorított állapotban tartják, hogy anyagukat csak az akkredtációhoz használják fel. Ami mára maradt, az egy egykor ígéretes egyetem romja – a szemétdomb tetején kakasként a vezető „elit”: Balla, Koncz, Szabó és co., Pethő, azaz a szakmai selejt.

A bölcsészkar szakmailag és morálisan is szétesett. Ez Szabó András és bandája másfél évi tevékenységének mérlege.

Szabó András szakmailag nulla, erkölcsileg hulla. (Ajánljuk ezt a jól hangzó és egyben találó rímet Poetessza figyelmébe, ha legközelebb férjéről ír verset.)

Valóban jó nekünk, ha ezt a bandát egy akkreditációval megerősítik?

Ami csak törvénytelenül történhet – magyarán valakik valahol valakinél kibulizzák –, mert ez a sötét, korrupt képződmény semmiben sem felel meg az egyetem kritériumainak.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen