Donnerstag, 18. November 2010

Gegen-Report 3. Die Jura Fakultaet (A Jogi Kar belső, oktatói kritikája)

Friss hír 2010. Karácsony

Itt keress bennünket:

http://jhnnsclvn.wordpress.com

(Újabb cenzúra! A jhnnsclvn.wordpress.com blogot letiltották a magyarországi keresőgépekből, ezért csak közvetlenül érhető el a fenti linken.)Counter Report 3. The Law Faculty (A Jogi Kar belső, oktatói kritikája)

Posted by jhnnsclvn on november 19, 2010
http://jhnnsclvn.wordpress.com

II. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar akkreditációs értékelése

“A szerzők nem járultak hozzá alapos, közel 5 oldalas szövegük közléséhez, ezért az egyes bekezdések tartalmát csak jelezzük – a szerk.”

a) Az ÁJK vezetése, a kari autonómia hiánya

Ez a fejezet a furcsa, hirtelen vezetőváltásokkal foglalkozik, Szűcs Ferenc rektor hirtelen lemondatásától kezdve Kapa Mátyás egyik pillanatról a másikra történt leváltásáig.

b) A doktori iskola akkreditációjának megvonása

A hivatalban lévő dékán professzori státuszokat kért a Fenntartótól az akkreditációs cél teljesítése érdekében, de a Fenntartó szóba sem állt vele. Feltehetően más tervei voltak a kar bevételeivel, mint azok visszafordítása az oktatásba.

c) A kari költségvetés fenntartói ellenőrzés alatt

Ez nem igényel kommentárt.

d) A kar oktatói létszáma a kötelező 40 főt nem éri el és kevés a fokozatos

Kb. 19-20 főállású oktató van, akik tanársegédek, adjunktusok – különösebb tudományos produktum nélkül. A rangosabbak is le vannak jelentve főállásba, de ezek nem főállásúak, hanem álláshalmozók. Jó példa erre Osztovits András, aki felelősségteljes legfelsőbb bírói posztja mellett még négy intézményben oktat, a Károlin pl. nemcsak ún. “főállásban”, hanem tanszékvezetőként is, ami sem az oktatói főállás kritériumainak nem felel meg, sem a bírói függetlenség elemi követelményének.
A Fenntartó kívánja az akkreditációt és a vele járó félmilliárdos átutalást, de nem kíván státuszokra “áldozni”.

e) Kecskeméti jogászképzés (SZTE-KGRE közös jogászképzés) akkreditációja

Ez teljesen fölösleges, mert az itt oktatók mind álláshalmozók, és Magyarországon amúgy is jogásztúlképzés folyik.

f) Az akkreditáció időtartama

Mivel a jogszabályban előírt minimumot sem éri el a főállású oktatói létszám, itt a MAB-nak nincs joga mérlegelni, a jogszabályok értelmében meg kell vonnia az akkreditációt, ez az egyedüli törvényes döntés. Ha mégis adna 2012-ig ideiglenes akkreditációt, 2011-ben ellenőriznie kell a feltételek teljesülését. Ha nem teljesülnek, már 2011-ben meg kell vonni, de igazából ez is törvénytelen, mert a feltételek egyszerűen nem teljesülnek. {A MAB 2013-ig adott akkreditációt.}

“Következtetés
A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv. egyes rendelkezésének végrehajtásáról szóló 79/2006. Korm. rend. 5. sz. mellékletének a karalapításra vonatkozó előírásai, illetve a MAB akkreditációs követelményei alapján a KRE Állam- és Jogtudományi Kara (a kecskeméti kihelyezett jogászképzéssel együtt) egyetemi karként nem akkreditálható.”

Posted in HungarianCalvinistChurch, HungarianCalvinistUniversity | Tagged: greedy bishop, greedy jurists, one man – more jobs

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen