Donnerstag, 23. Dezember 2010

Peter Ballas Jesus-Gesicht (Balla Péter jézusi arca)

Friss hír 2010. Karácsony

Itt keress bennünket:

http://jhnnsclvn.wordpress.com

(Újabb cenzúra! A jhnnsclvn.wordpress.com blogot letiltották a magyarországi keresőgépekből, ezért csak közvetlenül érhető el a fenti linken.)

The Jesus face of Peter Balla (Balla Péter jézusi arca)

Posted by jhnnsclvn @ december 24, 2010

„Kelj fel és járj!”

Egykor szorgalmas, mára már lenyugodott kommentelőnktől, Horváth Jánostól tudjuk, hogy Balla Péter Jézus Krisztus igaz híve. Annyira azonosul vele, hogy ha tükörbe néz: abban nem Balla Péter, hanem Jézus Krisztus arcát látja.

Azt viszont már egy másik Horváthtól, nevezetesen Dr. Horváth Tímea azóta már elbocsátott jogi referenstől tudjuk, hogy Balla Péter nem érte be a vélt külső hasonlósággal, funkcióiban is hasonlítani akart közönséges halandók számára követhetetlen példaképével.

Csoda-e, ha Balla Pétert Jézus egyénisége ennyire megindította?

Nem, nem csoda. Az sem csoda tehát, hogy Jézust csodatételeiben is utánozni próbálta. És persze az sem csoda, hogy ez nem sikerült.

Csoda-e, ha efölött mértéktelenül elkeseredett? Az sem csoda.

Balla Péterre a jelek szerint elemi erővel hatott Jézus egyik leghíresebb csodatétele:

Ezek után ünnepök vala a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, a melyet héberül Bethesdának neveznek. Öt tornácza van. Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet: a ki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akárminémű betegségben volt. Vala pedig ott egy ember, a ki harmincnyolcz esztendőt töltött betegségében. Ezt a mint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda néki: Akarsz-é meggyógyulni? Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem. Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala.

Amikor dr. Horváth Tímea ez év március táján jelentette Balla Péternek, hogy az egyik bölcsészkari oktató két mankóval és vastagon bepólyált lábbal jött be tanítani, de olyan erős fájdalmai támadtak, hogy már nem tudott a saját lábán hazamenni, Balla Péternek, az Újszövetség professzorának azonnal a Bethesda tavi csodatétel ugrott be, és az alkalom, hogy ő ezt most a 21. században, Budapesten, a Kálvin téren megismételheti. Haladéktalanul felhívta telefonon a fájdalmak között fetrengő beteg kollégát, és berendelte magához a Rektori Hivatalba. Ám a kolléga, úgy látszik, nem hitt annyira Balla Péter csodatévő erejében, mert kb. így válaszolt neki: „Uram, nem vagyok képes arra, hogy színeid elé járuljak, arra sem, hogy járjak, örülök, ha levonszolom magam a kapu elé, ahol taxiba ülök, és hazamegyek.” Így is tett.

Szegény Balla Péter meg ott várta őt a Rektori Hivatalban, hogy kimondhassa a varázsszót: „Kelj fel és járj! Vedd fel hátadra a mankóidat, és menj Isten hírével, vissza se gyere.”

És mivel hiába várt, a torkán akadt keserűség epeömlést idézett elő nála. Minden keserű lett.

Mikor lecsillapodott, rájött, hogy nem őbenne van a hiba. Jószándékát megcsúfolták, csodatételét szándékosan és rosszhiszeműen meghiúsították. Mert miről is volt itt szó? Arról, hogy a beteg kolléga, amikor parancsa ellenére nem jelent meg nála, hanem inkább hazament, szándékosan, súlyosan és vétkesen megszegte együttműködési kötelezettségét. Kifejezetten rosszhiszeműen járt el, mert megakadályozta Balla Pétert, hogy kipróbálja rajta jézusi erejét, azaz betegséghez való jogát rendeltetésellenesen gyakorolta. Ez a magatartás nem felel meg a keresztyén szellemiségnek, és nyilvánvalóan ellentétes a Szentírás szellemével. A beteg kolléga egyértelműen megsértette a Szentírásban foglalt forgatókönyvet, mely szerint járásra képtelenül meg kellett volna jelennie Balla Péter előtt, majd parancsszóra meggyógyulnia, hátára venni a mankóját, aztán fel is út le is út…

Balla Péter nehézfelfogású, lassú észjárású ember. Mintegy fél évig emésztette a meghiúsult csodatétel. Aztán hívatta dr. Takács János László jogi csodafegyvert, aki megmagyarázta neki, hogy nem ő a hibás. Itt nem meghiúsulásról, hanem szándékos szabotázsról van szó. Így született meg egy rendkívüli felmondás. Indoklás: munkaviszonyból származó együttműködési kötelezettség szándékos, súlyos, sőt, vétkes megszegése miatt a hitében nem eléggé erős, nem a Szentírás szellemében cselekvő, rosszhiszemű kollégát visszamenőleges hatállyal kirúgják.

(A történet nem vicc, valóságos, a visszamenőleges kirúgás megtörtént, az indoklásban szinte szó szerint ez áll, de a dokumetumokat legfeljebb csak a munkaügyi per után kaphatjuk meg.)

Ezzel a bibiliai példázattal köszöntjük Karácsony alkalmából blogunk olvasóit, amelynek tanulsága: nem mindenki Jézus, aki annak hiszi magát.

Áldott, békés, boldog Karácsonyt kívánunk valamennyi olvasónknak!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen