Freitag, 26. März 2010

Heuchlerische Anklage gegen den Rektor Gábor Szabó durch József Pál (Lehet-e örökös MAB-tagság?)


Pharisaic blames on the Rector Gábor Szabó laid by József Pál (Lehet-e örökös MAB-tagság?)

Írta: jhnnsclvn on március 26, 2010

Az alábbi cikket a Ravasz László Baráti Körtől kaptuk. (Az utolsó két mondatot mi fűztük hozzá – a szerk.)

„Lehet-e örökös rektorság?” címmel jelent meg egy cikk a Magyar Nemzet 2009. március 25-i számában. Az „örökkévalóság” a cikkíró Pál József számára azt a 7 évet jelenti, amióta Szabó Gábor a szegedi egyetem rektora. Cikke elején megemlíti a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albertet, „aki csak egy évig volt ebben a funkcióban”, majd hivatkozik a szegedi egyetem alapítási korára (1921-1948), amikor „több rektor volt, mint év”. Majd azt állítja, hogy az egyetemet irányító vezetői csoport mindössze 1%-nyi oktató „szemléletét és értékrendjét” képviseli, mi több, akaratát rákényszeríti „a hatalom berkein kívül rekedt 99%-ra”, többek között az erős és nagylétszámú bölcsészkarra, amelynek a szerző pozicionálisan erős (szakmailag annál gyengébb) tagja. A hatalomból való kiszorítottságra utalás amolyan freudi lapsus linguae. Búvópatakként vonul végig a szövegen, titkolt fájdalomként és félelemként: mi lesz, ha most sem ő, Pál József, kerül sorra a rektori székben, mi lesz, ha Szabó Gábort újraválasztják?

Ezért Pál József megkongatja a vészharangot. És hogy hatásosabb legyen, előveszi a politikai csodafegyvert: a 12 évvel ezelőtti „liberális képviselő-jelöltséget”. Ezzel most, alig két héttel a választások első fordulója előtt, végleg letaglózza, kiüti a ringből ellenfelét. Álszent retorikával, mint felvilágosult, demokratikus politikai pluralista, előbb bagatellizálja az egykori politikai hovatartozást, de aztán hamar előbújik belőle a Fidesz-győzelmet előre kiaknázni akaró politikai konjunktúralovag : Szabó Gábor állítólag „kiszolgálta a Magyar-Hiller-féle politikát”, „támogatta a bolognai folyamat előkészítetlen bevezetését” stb., stb. Ezután megint feltör a búvópatak, azaz az irigység és a hataloméhség folyama, amit képtelen elfojtani: a rektorok „csillagokba emelt fizetésének” említése ugyanolyan árulkodó, mint a „hatalom berkei”, amelyből kiszorult; majd újból a félelem: nincs törvényi akadálya a rivális újraválasztásának.

A szerző megerősítésként előrántja újabb ellenpéldáit. Miután a tudósi Szent-Györgyivel kimerült, következnek a politikaiak: („Az Amerikai Egyesült Államok vagy a Magyar Köztársaság elnöke csak két turnuson keresztül láthatja el a feladatát, nincs semmilyen engedmény.”) Ezt csak úgy zárójelben jegyzi meg, majd zárójelen kívül olvasható a végkövetkeztetés: „A hatalomhoz való görcsös ragaszkodás, a klientúraépítés melegágya lehet ez a helyzet, s a közösségi érdek egyéni érdek alá rendelésének a lehetőségét hordozhatja magában.”

A korrupció ellen küzdő szigorú demokrata Pál József vizet prédikál, és mit iszik?

Örökös MAB-tagságot.

Lezsírozott akkreditáció: Kulcsár-Szabó Ernő testametuma címmel jelent meg egy poszt néhány nappal ezelőtt Pál Józef „örökös MAB-tagságáról” (http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/21/accreditation-3-lezsirozott-akkreditacio-3-kulcsar-szabo-erno-testamentuma/):

„Pál József Kulcsár-Szabó Ernő adminisztratív trükkjének köszönhetően két ciklus helyett törvényellenesen három cikluson át, azaz 9 teljes évig, 2001 – 2010-ig, volt a MAB Irodalomtudományi Bizottságának tagja.

Először 2001 júniusában választották be a Taxner Ernő által vezetett Irodalom- Média és Kommunikációtudományi Bizottságba: http://www.mab.hu/doc/2001-2.pdf, 2001. Június, 40.o. (3090), majd a 2004-ben lejáró tagságot a Jankovics József által vezetett Irodalomtudományi Szakbizottság, melynek társelnöke Kulcsár-Szabó Ernő volt, a második ciklusra is, 2007-ig meghosszabbította.

2007-ben azonban, két ciklust betöltve, Pál Józsefnek ki kellett volna kerülnie a MAB-ból; az abban az évben társelnökből „főelnökké” avanzsáló Kulcsár-Szabó Ernő a törvényi előírások miatt nem vehette be őt az új bizottságába: http://www.mab.hu/doc/Ertesito2007-2.pdf , 2007. június, 49.o.(3010). Egy hónappal később azonban sikerült ezt kijátszani. Jánosi Zoltán nyíregyházi főiskolai tanár rektorrá választásával felszabadult egy hely, és Kulcsár-Szabó Ernő nem tájékoztatta a plénumot arról, hogy Pál Józseffel immár 3.ciklusát készül a MAB-ban eltöltetni. Erről Pál József is hallgatott. A gyanútlan plénum így Pál József MAB-tagságának újabb 3 évre való meghosszabbítását minden skrupulus nélkül megszavazta: http://www.mab.hu/doc/Ertesito2007-3.pdf , 2007.október, 28.o.”

Ez a MAB-tagság nem 7 éve tart, mint Szabó Gábor rektorsága, hanem már 9 éve. És még korántsincs vége:

„Az Irodalomtudományi KÁB felszámolásával azonban még nem ért véget Kulcsár-Szabó Ernő befolyása a MAB-ban. A hírhedt KÁB-elnök végrendelkezett. Még 2009-ben kijelölte azt az embert, aki akkreditálni fogja helyette a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészkarát: egyik leghűbb mamelukját, Pál József szegedi professzort, aki éppolyan buzgalommal húny majd szemet a Károlin folyó csalások és törvénysértések felett, mint ahogy azt maga Kulcsár-Szabó Ernő tenné: http://www.mab.hu/doc/Ertesito2009-3.pdf , 2009. december 7.o.”

Vagyis ki az, aki igazán „kiszolgálta a Magyar-Hiller-féle politikát”, „támogatta a bolognai folyamat előkészítetlen bevezetését”? Nem Szabó Gábor rektor, hanem Pál József, aki örökös MAB-tagként immár 10. éve tevőlegesen vesz részt a magyar felsőoktatás szétverésében. Szabó Gábor 1998-ban volt liberális képviselőjelölt, azóta már régen nem az. Pál József viszont mind a 8 éven át végig és odaadóan szolgálta a szoclib kormányt, és csak most, néhány nappal a választás előtt, a Fidesz-győzelem biztos tudatában lett a Fidesz élharcosa. Az első két MAB-ciklusra még mondhatja, hogy kötelességet teljesített, de a harmadikat, 2007-20010-ig önként és dalolva csinálta végig, sőt, abba egyenesen „becsalta” magát. Mert MAB-tag valóban „csak két turnuson keresztül láthatja el a feladatát, nincs semmilyen engedmény” – hogy Pál József saját szavait idézzük, míg a rektorok újraválasztása előtt nem áll törvényi korlátozás. Pál József tehát törvényt sértett, amikor megválasztatta magát a gyanútlan és felületes plénummal, míg Szabó Gábor csak a törvény adta lehetőséggel él, ha újra indul a rektorválasztáson. A korrupció vádja pedig sokkal inkább megáll Pál Józseffel, mint riválisával szemben: Pál József Kulcsár-Szabó Ernő megbízottjaként akkreditálja azt a Bölcsészettudományi Kart (Károli Református Egyetem = KRE), amelynek egyik vezetője, megbízójának menye, Kulcsár-Szabó Ágnes, és amely törvénysértő, korrupciós és nepotista gyakorlata miatt a jelenlegi magyar felsőoktatás botrányköve. Pál József MAB-tagként szemet húny afölött, hogy azt a Kovács Árpádot, akivel egy MAB-bizottságban ült Kulcsár-Szabó Ernő vezérlete alatt, a KRE az 53/2006 (III.14.) Korm.rend. 15.§-át megsértve alkalmazza (ld. erről: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/23/invalid-pact-kovacs-arpad-ervenytelen-jogviszonya/). Hogy miért? Mert ugyanazt a „legényt” szolgálják mind a ketten. Az irodalomtudományra ugyanis igazak Arany Toldijának sorai, amivel Pál József zárja Magyar Nemzetbeli cikkét, ti. hogy „Egy, csak egy legény van talpon a vidéken…” De az nem Pál József, hanem Kulcsár-Szabó Ernő.

Ravasz László Baráti Kör

És akkor ki Pál József?

Egy tetű, aki rektor akar lenni.


(A szerk.)


Pál József Magyar Nemzetben megjelent cikke olvasható itt:

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen