Montag, 5. April 2010

Epilog zur Arschlecker-Karriere (Epilógus a Pál-sagához)

A Pál-sorozat olvasása után többen felhívták figyelmünket, hogy a 2 milliós Mundus-sikkasztást nem követtük nyomon, így nem világos, ki hogyan profitált belőle. Szegedi kolléga ebben a segítségünkre sietett. A kiegészítést itt közöljük. Az azonban továbbra is érthetetlen, hogy 2 millió forint eltűnt, és a NKA nem tett feljelentést, elfogadta az elszámolást nyomtatási és kötési költség nélkül, Ivánfi Jenő panaszát ad acta tették. Míg húszezer forint fölötti értékű lopásokat börtönbüntetéssel sújtanak, a 2 milliós lopás fölött az áldozatot kivéve mindenki napirendre tért, nem lett következménye.

Szerző: Szegedi kolléga

Ivánfi Jenő 2 milliót szerzett a könyvére, amiből összesen 2 példányt nyomtattak ki: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/27/malversazione-a-la-jozsef-pal-a-csalo-es-sikkaszto-mundus-duo/. Viszont megjelent ugyanennél a kiadónál 2009-ben, miután Ivánfi Jenő pénze eltűnt, Wenner Éva Irodalom a határon. Italo Svevo regényeiről szóló monográfiája, amely a már nem fiatal, 50-es éveiben járó szerző PhD-értekezése. A sorozatot Pál József szerkeszti, Wenner Éva pedig az ő felesége. Ez a könyv nem 2 példányban jelent meg. Ha az ember rákattint, megtudja, hogy van belőle bőven a raktáron: http://www.animakonyv.hu/index.php?BODY=BookInfo&OP=details&ID=97616. A Pál József által szerkesztett Olasz irodalomtörténet, kultúra és művészet sorozat tehát virul. A kiadó állítólagos anyagi nehézségei Pál sorozatára nem hatottak. Olyannyira nem, hogy a Mundus kiadói programjában szerepelnek Pál József Összegyűjtött italianisztikai tanulmányai. „Összegyűjtött tanulmányok” általában halott emberektől jelennek meg. Pál halni készül? Vagy csak sutba akarja dobni a szakmát (amihez eddig se volt sok köze), és politikai karriert csinálni, s ezért összegzi életművét még életében? Vagy a semmit akarja életművé feltupírozni?

Wenner Éva amúgy becsületes PhD-értekezését a Szegedi Egyetemen védte meg nemrégiben. Azon az egyetemen, ahol férje 1988 és 1994 között tanszékvezető, 1992-1994 között dékán, 1991-1992-ig rektorhelyettes volt, 1996 óta professzor (holott a DSc-t csak 2000-ben szerezte meg), majd ahol a Római Magyar akadémia tudományos igazgatói székéből visszatérve, 1998-ban, elfoglalta feudális jussát, az örökös tanszékvezetést, és ahol immár rektori babérokra ácsingózik. A feleség ugyanazon az egyetemen van állásban, ahol a férj dékán és rektorhelyettes volt, de nem ugyanazon a tanszéken. Ezzel formálisan nem sértenek törvényt, bár Fried tanár úr, akinek a tanszékén a feleség állást kapott, Páléknál lényegében családtag: Pál József Fried tanár úrral édes „testvéri” szövetségben, mondhatni, intim szimbiózisban létezett és létezik. Őrá bízta tehát a feleségét.

Pál József politikai hovatartozása miatt is fontos a Fried tanár úrral való szoros és intim barátság. Fried tanár úrról sok mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy jobboldali. Az ő érzelmeiről és szimpátiáiról mndent elárul, hogy Wass Albertet a legolvasottabb kulturális hetilapban, az ÉS-ben, rövid úton lefasisztázta. A funtineli boszorkány és több más nagyon erős könyv írójáról azt állítja, hogy csak azért népszerű, mert a szélsőjobbnak szüksége van egy karizmatikus íróra. Ismét emlékeztetnék arra a magyar közmondásra, melyet a „nyalogány”-os poszt elején idéztem: „Madarat tolláról…”

De van nyomósabb érv is Pál József baloldali elkötelezettsége mellett. A Magyar-Hiller féle oktatáspolitika két teljes kormánycikluson keresztüli szolgai végrehajtását “örökösen” a MAB-ban ülve említettük már a „nyalogány”-posztban. Ehhez itt most még egy adalékot tennék hozzá: hogy a baloldali kormány kiszolgálója volt Pál, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a baloldali szoclib kormányzás 8 teljes éve alatt Pál József italianisztikai sorozatát a Mundusnál és másutt, agyondotálták. Könyvenkét félmilliót kapott attól a kormánytól, amelytől most olyan demonstratívan elhatárolódik. A Pál által kiadott könyveket egészen konkréten a Hiller vezette Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta, az NKA, a Balassi Intézet, a Reneszánsz Intézet és még annyi más, csak meg kell nézni a sorozat valamelyik darabjának belső címlapján a szponzorokat. És nem azért, mert ezek a könyvek szakmailag jók. Ellenkezőleg. Szakmailag megütközést keltenek. B. Magyari Imre pl. a Magyar Narancsban bebizonyítja a sorozatban megjelent egyik könyvről, hogy rendkívül gondozatlan szöveg, sok hibával. Baldassare Castiglione Az Udvari ember című könyv Vígh Éva-féle fordításáról van szó. 2008-ban jelent meg a Mundusnál, Pál József szerkesztésében, amikor Ivánfi bácsi már megszerezte a pénzt a saját könyvére, de mielőtt még az 2 db példányban megjelent volna. Vígh Éváról sem lehet elmondani, hogy az italianisztikai szakma csúcsa, habár Pálnál kétségkívül jobb. Egy másik, ugyanebben a sorozatban megjelent és erősen dotált könyv, Sárközy Péter: Az olasz negédes kertjében, szintén tele van filológiai hibával. Ez a könyv is véletlenül 2008-ban jelent meg a Mundusnál, Pál József szerkesztésében, amikor Ivánfi bácsi pénze eltűnt. Ez is kapható, akárcsak Vígh Éva könyve, tehát kettőnél biztosan több példányban nyomták ki és kötötték őket. Mellesleg Vígh Évával ellentétben, Sárközyről elmondható, hogy jó viszonyban van Pállal. Szívességcsere-üzletek kötik össze őket. Mostanában inkább Pálon a sor. Nemcsak a csapnivalóan rossz könyv kiadását intézte el neki Pál, hanem még habilitáltatta is a nála jóval idősebb Sárközyt a saját egyetemén. (Ez a titulus még hiányzott Sárközynek, így a barát kisegítette.) Amúgy Pál Józsefet sosem csapta be az a Biernaczky Szilárd, akiről köztudott, hogy csak akkor vállalja egy könyv kiadását, ha az tízszeresen dotált. Ivánfi Jenő esetében ezerszeres felárat kért. Pált nemcsak hogy nem csapta be, hanem a mások átverésével és meglopásával keletkezett nyereséget őrá, családjára, ismerőseire fordította vissza. Hogy finoman érzékeltessük ezzel Pál szerepét a sikkasztó Mundus ügyében!

Pál József italianisztikai sorozatának támogatottságát a fentiek értelmében nem szakmai színvonalasságának köszönheti. Ezeknek a könyveknek a filológiai gondozottsága ugyanis messze nem tükrözi azt a támogatottságot, amelyben részesülnek. Pál József, az örökös MAB-tag, a Magyar-Hiller oktatási koncepció kiszolgálója és ennek a kormányzatnak dédelgetett kegyence, támogatottja, nem tudni, milyen alapon vallja magát fideszesnek, pár nappal a fidesz biztos győzelme előtt. Annál is inkább, mert karrierje nemhogy a Horn-kormány idején, hanem már a rendszerváltás előtt elkezdődött. Már 1988-ban kinevezték tanszékvezetőnek, azaz még az „átkosban”, fiatalon, mindenféle szakmai teljesítmény nélkül. Ennek magyarázata elkötelezett kommunizmusa, amit KISZ-titkári múltja is alátámaszt. A megjátszott katolicizmus a meggyőződéses kommunizmus álcája lett a későbbiekben.

És még egy utolsó szót a szakmaiságról. Pál József MTA doktori védése kimondottan necces volt. Egyik opponense, Kelemen János nemcsak a szakmailag gyatra volta miatt bírálta keményen, hanem etikátlansága miatt is. Pál József, hogy behízelegje magát Kelemennél, igazi „nyalogány”-hoz méltóan, ráírta annak nevét, mint lektorét, a gyenge Dante-könyvére, amit nagydoktori értekezésként benyújtott. Kelemen János, nagyon enyhén szóla, nem vette jónéven a hízelgésnek ezt az otromba módját. Amellett, hogy nem volt igaz, egyáltalán nem tartotta magára nézve hízelgőnek, hogy egy rossz könyv belső borítóján fiktív szakmai lektorként szerepeljen. A védés botrányba fulladt volna, ha Pál két hatalmas pártfogója, Fried István és Kulcsár-Szabó Ernő meg nem szervezték volna jóelőre a sikeres védést.

Összefogalva elmondható, hogy Pál Józsefről A nyalogány nyalognyaként nemhogy dehonesztáló, hanem a valósnál még kedvezőbb portrét is rajzoltunk. Volnának még epizódok, amelyek ezen ronthatnának. De ezeket itt most nem említjük. Pál József végeredményben se nem jobboldali, se nem baloldali, hanem örökös kormánypárti, aki nyalogánysággal csúszott-mászott el odáig, ahová eljutott, egyáltalán nem válogatva az eszközökben.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen