Montag, 5. April 2010

Finanzen und Politik des Vize-Rektors Balla (Balla ”JOBBIKos” pénzügyi játéka a Károlin)


A Károli Egyetem dolgozóinak és hallgatóinak viharvert maradványát mélyen megrázta a Jogi Kar lefejezése és adminisztratív dolgozóinak tömeges kivégzése. A Jogi Kar mellett Balla Péter háromnegyed éve tartó heródesi vérengzésének másik terepe a Rektori Hivatal: innen – Pongrácz Márta pályázati referens kivételével – mindenkit eltávolított. Attól eltekintve is szép teljesítmény ez, hogy rektorhelyettesként Balla Péter nem is rendelkezik munkáltatói jogokkal. A Hazatérés templomának virágvasárnapi istentiszteletén Balla azonban már kifejezetten „rektorként” hirdette a „Magyar Feltámadást”. Vajon kinek? Csak azt tudjuk, hogy kinek nem: biztosan nem az általa kivégzetteknek.

A durva tisztogatásoknak pénzügyi és politikai hátterük van. Ezek összefüggéseit éppen ennél a két szervezeti egységnél Zsolt Csaba olvasónk alábbi elemzése világítja meg. Ezzel a poszttal köszöntjük egyúttal Jézus Krisztus feltámadását.

Boldog Húsvétot kíván minden jószándékú olvasónak – a szerkesztőség.


Szerző: Zsolt Csaba

A Károli Gáspár Református Egyetem évente 2.6 milliárd forintból gazdálkodik. Ez több, mint amiből az egész Magyarországi Református Egyház gazdálkodhat. Vizsgáljuk meg, hogyan sáfárkodnak az egyetem fura urai ezzel a hatalmas pénzösszeggel.

A Károli 2010-es költségvetési tervéről első ránézésre megállapítható a szervezeti egységek támogatottságának szembetűnő aránytalansága. A Hittudományi Kar (HTK) és a Tanítóképző Főiskolai Kar (TFK) lényegében kis költségvetéssel működik, de ezzel együtt komoly deficitet termel. (A HTK 70 milliós, a TKF pedig 12 milliós hiányt!) – Ám a legnagyobb deficitet a központi egységek hozzák létre (-282 millió forintot).

A fentiek ellenére sikerült bravúros technikával nullszaldósra kihozni az egész Károlit, aminek az az oka, hogy az Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJK) tetemes saját bevételt hoz a központi konyhára (544 milliót), azon kívül a képzési és fenntartási normatívából valamint egyéb állami támogatásokból mintegy 280 milliót ”termel”.

Ugyanakkor az ÁJK nagyon takarékosan működik a 2010-es esztendőben: személyi juttatásokra, járulékokra, dologi kiadásokra és a hallgatók pénzügyi támogatására összesen mintegy 588 millió forintot fordít.

Mi lesz a maradék 240 millió forinttal? – Belekerül az egyetem feneketlen zsákjába, amiből a Bölcsészettudományi Kar (BTK) átláthatatlan kiadásait finanszírozzák. Ha figyelembe vesszük a BTK hallgatóinak és oktatóinak számát és részarányát, szembetűnik ez a finoman szólva pazarló gazdálkodás.

Mivel magyarázható például éppen a BTK-n, hogy a Magyar Nyelvtudományi Tanszék vezetője az életvitelszerűen Udinéban tartózkodó és dolgozó professzor csak heti egy ’45 perces előadással szerepel az órarendben? Megéri az egyetemnek ezért a munkáért professzori fizetést adni tanszékvezetői pótlékkal együtt? Nyilván nem, de jól mutat egy akadémikus a tanszék élén, különösen akkreditációs időkben. Természetesen nem a személy, hanem a jelenség az érdekes: csakugyan érdemdús személyek látszatalkalmazása valódi pénzért! Közben pedig a kontaktórák jó részét tudományos fokozattal nem rendelkező személyek tartják.

A látható szálaknál lényegesebbek a tudatosan láthatatlanná tett kapcsolatok. Az ÁJK által létrehozott többlet (ami évente több mint 200 millió forint), minden esztendőben szőrén-szálán láthatatlanná válik. Az egyetem mb. rektora Balla Péter és – csak látszólag menesztett – gazdasági vezetője, Kovács Csaba Zsolt gondoskodik arról, hogy a több száz millió forint eljuthasson a Jobbikhoz. Az egyetemet, annak politikai hátteréhez kapcsolódó szálak egyikét Balla Péter mb. rektor személyesíti meg. Apósa Dr. Hegedűs Lóránt minden Jobbik-rendezvényen megáldja az árpádsávos lobogókat és „Magyar Feltámadást” ígér a jobbikos ifjaknak. Ez az úgynevezett feltámadás nem ingyen és hit által valósul meg! Ráadásul Balla Péter sógornője, Hegedűs Lorántné parlamenti képviselőjelöltként a Jobbik egyik frontasszonya. Annak idején a Jobbik bölcsőjét amúgy is a Károli egyetemen ringatták. Jogi karának hallgatója Szegedi Csanád Brüsszelben botránkoztatja a jóérzésű politikusokat.

Ifj. Hegedűs Loránt még Budaházy Györgyhöz http://barikad.hu/node/33995 a váci börtönbe is ellátogatott, mint lelki atyja.

Balla Péter “rektorként” és egyetemi tanárként prédikált Virágvasárnapon, a Jobbik Szabadság téri Hazatérés Templomában http://hazankert.hu/sites/default/files/images/PLAK%C3%81T.jpg.

Egyébként a Szabadság téri Hazatérés Temploma, ami hivatalos református templom (tehát nem magántulajdon) helyet biztosít egy kolombárium rendszernek is, ahol a megtért jobbikos hívek és elhalt rokonaik 150-500 ezer forintért végleg megnyugodhatnak és feltámadhatnak Balla lakása alatt. A 686 helyet magába foglaló építmény, a maga márvány burkolatával és igényes kivitelezésével hatalmas beruházás volt. Ennyi pénz aligha származhat a gyülekezet nyugdíjas tagjainak a sovány kis pénztárcájából: http://www.hazatereskolumbarium.hu/

Balla és a közvetlen környezetében – immár láthatatlanul – dolgozó Kovács (aki a Jobbik egyik kulcsembere) különféle cégeken és látszatmunkákon keresztül megbízatása alapján támogatja a Jobbikot. Ballának ezen kívül sokat kell tennie a Szabadság téri Hegedűs-impérium gyarapításáért is.

Részben ide folynak el a Károli egyetem számára kiutalt képzési és fenntartási normatívák, állami támogatások, valamint az ÁJK-tól átvett bevétel.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen