Dienstag, 26. Oktober 2010

Das Ende des Dans Macabre (A haláltánc vége)

Friss hír 2010. Karácsony

Itt keress bennünket:

http://jhnnsclvn.wordpress.com

(Újabb cenzúra! A jhnnsclvn.wordpress.com blogot letiltották a magyarországi keresőgépekből, ezért csak közvetlenül érhető el a fenti linken.)


Posted by jhnnsclvn on október 27, 2010

A két doktori iskolát tönkretevő és két kar akkreditációját veszélybe sodró, minden idők legsikertelenebb rektorpótlékának, Balla Péternek a rektori napjai meg vannak számlálva. Hiába reménykedett, hogy még sokáig maradhat, mert a rektori pályázat még legalább a tanév végéig nem lesz kiírva, reményei nem váltak valóra. Úgy tűnik, a Fenntartó már arra sem vette a fáradságot, hogy informálja őt közeli menesztéséről, hiszen Balla erről a református.hu portálon adott interjújában maga sem tudott. Bölcskei helyette Sepsi Enikővel és Kovács Barnabással egyeztetett mb. rektor menesztéséről, aki igazi rektor sohasem lesz.

Balla Péter leszerepelt. A Fenntartó leírta, akárcsak cimboráját, Szabó Andrást. Egyikük sem vált be. Túl nagy volt nekik a díszes talár…

A Szenátus szeptember 29-i ülésén foglalkozott a rektori pályázat kiírásának előkészítésével. Ehhez át kellett dolgozni az SzMR 31.§ (1) és a 45.§ (6) valamint a 46.§ (1) bekezdését, ami az ülésen megtörtént. Az átdolgozás lényegét az áthúzott részek tartalmazzák. A határozat már közel 1 hónapja hatályba lépett.

„114/2010 (IX. 29.) sz. szenátusi határozat:

A Szenátus elfogadja a Károli Gáspár Református Egyetem Szervezeti és Működési Rend 31.§ (1) bekezdése, valamint a Foglalkoztatási Követelményrendszer (SZMSZ II. sz. melléklete) 45.§ (6) bekezdése és 46.§ (1) bekezdése alábbiak szerinti módosítását:

Szervezeti és Működési Rend

31. §

(1) Az Egyetem vezetője és törvényes képviselője a rektor. E jogkörében eljár mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály vagy a szervezeti és működési szabályzat nem utal más személy vagy testület hatáskörébe. A rektor egyetemi tanár lehet. A rektort az Egyetem egyetemi tanárai közül, a Szenátus választása alapján – egyetértése esetén – a Fenntartó terjeszti elő az oktatási miniszter útján a köztársasági elnök általi megbízásra. A rektor megbízatása legfeljebb négy évre szól, amely Szenátus döntése alapján korlátlan számban megismételhető. A rektor nem lehet egyidejűleg dékán.

Foglalkoztatási Követelményrendszer (SZMSZ II. sz. melléklete)

45. §

(6) A rektor kivételével Magasabb vezetői, illetve vezetői megbízásra szóló pályázatot az Egyetemmel munkajogi jogviszonyban nem álló személyek is benyújthatnak.

46. §

(1) A rektor egyetemi tanár lehet. A rektort az Egyetem egyetemi tanárai közül a Szenátus választása alapján – egyetértése esetén – a Fenntartó elnöksége terjeszti elő az oktatási miniszter útján a köztársasági elnök általi megbízásra. A megbízás legfeljebb négy évre szól, amely a Szenátus döntése alapján korlátlanul megismételhető.

A határozat 2010. október 1-jével lép hatályba.”

http://www.kre.hu/portal/index.php/a-hivatal/szenatusi-hatarozatok

Az új szabályzat szerint külsősök is pályázhatnak rektori posztra. Eddig csak az Egyetem egyetemi tanárai közül lehetett rektort választani. Az átdolgozással az egyetem vezetése és a Zsinat beismeri, hogy az egyetemen nincs a pozíció betöltésére alkalmas egyetemi tanár.

Már nincs… És ez Balla Péter érdeme, aki jogon kívüli és jogellenes eszközökkel már mindenkit eltávolított vagy ellehetetlenített, aki a vetélytársa lehett volna. Bizonyára úgy gondolkodott, hogy ha a nála rátermettebb kollégákat kiiktatja a versenyből, akkor egyedüli jelöltként győzhet. Az ellenfél nélküli jelölések és győzelmek a diktatúrák repertoárjába tartoznak, így a Károli Gáspár Református Egyetemébe is, ahol a diktatúra legalább 2 éve tombol. Az SzMR-t Balla Péter eszetlen vérengzése miatt kellett átdolgozni: most már sokkal több kiváló protestáns oktató van az egyetem falain kívül, mint belül, köztük egyetemi tanárok is.

(Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes és csapata lázasan keresi a nekik megfelelő utódot, akit ugyanúgy dróton rángathatnak majd, mint Balla Pétert. Ágnes asszony favoritja a szóbeszéd szerint a kiváló HTK-s dékánhelyettes, Pethő Sándor, aki kb. 20 éven át volt ”külföldön vendégprofesszor” és számos idegen nyelvű tanulmány és könyv szerzője, amit legújabb szakmai önéletrajzában példamutató szerénységgel elrejtett, láthatatlanná tett. DE – megesküdött rá – ezek léteznek!)

Posted in HungarianCalvinistUniversity | Tagged: Péter Balla = disaster, The end of Péter Balla | Szerkeszt | Leave a Comment »

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen