Montag, 22. März 2010

Akkreditation 4. (Akkreditáció 4. Levél a Látogató Bizottságnak)

A Ravasz László Baráti Kör levélben fordult a MAB március 22-i Látogató Bizottságának tagjaihoz. Levelüket másolatban megküldték Bazsa György professzornak, a MAB elnökének, és Keszei Ernő professzornak, az Egyesület a Felsőoktatásért elnökének. A levelet továbbították nekünk is. Közreadjuk.

From: Baráti Kör Ravasz László
Date: 2010/3/21
Subject: KRE BTK MAB LB március 22.
To: aronatas3@t-online.hu, paljzsf@lit.u-szeged.hu, topar@mvt.bme.hu, bihari@mkab.hu, apaczai@atif.hu, gyorii@srta.hu, kovacszs@caesar.elte.hu, hpg@fmk.nyme.hu
Cc: bazsa@unideb.hu, keszei@chem.elte.hu

Tisztelt Látogató Bizottság!

A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán az utóbbi másfél évben számos szabálytalanság, törvénysértés, sőt, bűncselekmény történt. Ezek az ügyek a doktori fokozatok visszavonása óta az egész magyar, sőt, határon túli felsőoktatásban közismertek. A MAB-határozat nyilvános: http://www.doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=70 (a „nem felel meg”-re kattintva). Ennek értelmében a közokirathamisítások elkövetőit, és az azokra utasítást adókat az intézménynek felelősségre kellett volna vonnia.

Ez ügyben a határozat óta eltelt fél év alatt semmi sem történt. A dokumentumokat meghamisító, átdátumozó titkárnő jelenleg a Dékáni Hivatal vezetője, az azokra utasítást adók pedig továbbra is a kar dékánja és egyik helyettese. A csalással fokozatot szerezni kívánó és közokiratot hamisító doktorandusz-tanársegéd pedig nemcsak oktat, hanem a dékántól és helyettésétől ő kapja az adott szakon a legtöbb órát, mi több, teljesen szabálytalanul, szakdolgozati szemináriumokat is vezethet – fokozat nélkül (ld. BMR 5000 k, http://kreirodalom.gportal.hu/, ÓRAREND (excel)). Az akkreditációra benyújtott anyagban foglaltak és az oktatói gyakorlat nagy mértékben eltér egymástól, tantárgyfelelősség és oktatás nem fedi egymást, az oktatott tárgyból a tanárnak gyakran semmilyen munkássága és tudása sincs.

Külön probléma Kovács Árpád nyugdíjas, csak orosz szakos alkalmazása a Karon, mert az ELTE kapja utána a normatív támogatást, alkalmazása fél éven belüli MAB-os értékelések után sérti a 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 15. §-át, amellett hogy tevékenységének alibi-voltát nem is titkolják. Az általa oktatott MA-s tárgy: AKÁRMI (ld. MMR2020 (http://kreirodalom.gportal.hu/, ÓRAREND (excel)).

A legtöbb szabálytalanság épp a Kar vezetőinek intézeteiben, a Magyar és a Történettudományi Intézetben fordul elő, ezért a tervezett programtól (beszélgetés a kar dékánjával, helyetteseivel és az általuk az utóbbi másfél évben kinevezett intézetvezetőkkel, továbbá általuk kijelölt hallgatókkal) objektív információk nem várhatók.

Mielőtt akkreditálnák a magyar felsőoktatás valószínűleg legkorruptabb intézményét, kérjük, szíveskedjenek a http://ravaszlaszlobaratikor.wordpress.com oldalon publikált anyagokba szélesebb körű tájékozódás céljából betekinteni. Ajánljuk továbbá a http://jhnnsclvn.wordpress.com oldalon akkreditációs sorozatunkat is (Accreditation 1,2,3).

Az akkreditációra benyújtott eredeti anyag, a tantárgyfelelősséget tartalmazó táblázat és a tényleges oktatói gyakorlatot tükröző szakos órarendek összevetése is sok elhallgatott információt tárhat fel.

Bízunk benne, hogy döntésüket körültekintő tájékozódás alapján hozzák meg, és nem támogatják a jelenlegi kari vezetés korrupt, nepotista, súlyosan jogsértő gyakorlatát.

Tisztelettel:

A Ravasz László Baráti Kör

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen