Montag, 22. März 2010

Ungültiger Arbeitsvertrag (Kovács Árpád érvénytelen jogviszonya)

A Ravasz László Baráti Kör ma levelet írt Balla Péter rektorhelyettesnek és Bölcskei Gusztáv főtiszteletű püspök úrnak a Kovács Árpáddal 2009. januárjában kötött semmis munkaszerződés ügyében. A leveleket itt közreadjuk.

1. A Ravasz László Baráti Kör levele Balla Péter rektorhelyettes úrnak
feladó Baráti Kör Ravasz László
címzett balla.peter@kre.hu
másolatot kap ugyfelkapu@keh.hu;
miniszterikabinet@okm.gov.hu;
hi.edu@okm.gov.hu;
egyhazi@okm.gov.hu;
parlamenti.csoport@okm.gov.hu;
bazsa@unideb.hu;
keszei@chem.elte.hu
dátum 2010. március 22. 20:14
tárgy Kovács Árpád egyetemi tanár munkaszerződése
küldő gmail.com
részletek elrejtése 20:14 (4 órája)

Balla Péter

Egyetemi tanár

Rektori teendőkkel mb. Rektorhelyettes

Rektori Hivatal

B u d a p e s t, Kálvin tér 9.

1 0 9 1

Tárgy: Kovács Árpád egyetemi tanár munkaszerződése

Tisztelt Rektorhelyettes Úr!

Kovács Árpád a MAB bírálójaként, majd a MAB Irodalomtudományi Képzési Ági Bizottságának tagjaként 2008 folyamán több, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karát érintő döntésben vett részt. A Károli Gáspár Református Egyetem ennek ellenére 2009. január 1-től munkaszerződést kötött vele, és ezzel törvényt sértett:

53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 15. § Nem létesíthető foglalkoztatásra irányuló jogviszony olyan személlyel, aki egy éven belül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság adott felsőoktatási intézményt érintő döntése meghozatalában részt vett.

A Kovács Árpáddal kötött munkaszerződés a jogszabály értelmében semmis, ezért a 2009. január 1-től az érvénytelen szerződés alapján jogtalanul kifizetett összegeket Önnek, mint munkáltatónak, a törvény értelmében vissza kell követelnie. Amennyiben Ön ezt 15 napon belül nem teszi meg, a Ravasz László Baráti Kör büntető feljelentést tesz Ön ellen hűtlen kezelés miatt.

Amennyiben az összeg visszaköveteléséhez a Fenntartó közreműködése szükséges, kérjük, szíveskedjék az ügyet Bölcskei Gusztáv Főtiszteletű Püspök Úr felé továbbítani. Mi is továbbítjuk. Püspök úrnak sem áll jogában sem a magyar állam törvényeit megsérteni, sem a magyar állam pénzét pazarolni, ezért a büntetőfeljelentést – amennyiben a visszakövetelést elmulasztaná – hűtlen kezelés miatt ő ellene is megtesszük.

Budapest, 2010-03-22

A Ravasz László Baráti Kör

Kapják még: a köztársasági elnök, az oktatási miniszter, a MAB elnöke, az EFOK elnöke

Eredeti itt:

Balla.Kovacs.msz

2. A Ravasz László Baráti Kör levele Bölcskei Gusztáv főtiszteletű püspök úrnak
feladó Baráti Kör Ravasz László
címzett zsinat.elnokseg@zsinatiiroda.hu
másolatot kap ugyfelkapu@keh.hu;
miniszterikabinet@okm.gov.hu;
hi.edu@okm.gov.hu;
egyhazi@okm.gov.hu;
parlamenti.csoport@okm.gov.hu;
bazsa@unideb.hu;
keszei@chem.elte.hu;
balla.peter@kre.hu
dátum 2010. március 22. 20:38
tárgy Kovács Árpád egyetemi tanár munkaszerződése
küldő gmail.com
részletek elrejtése 20:38 (4 órája)

Dr. Bölcskei Gusztáv

Főtiszteletű Püspök úr

Református Egyház Zsinatának

Lelkészi Elnöke

Tiszántúli Református Egyázkerület

Püspöki Hivatala

D e b r e c e n, Kálvin tér 17

4026

Tárgy: Kovács Árpád egyetemi tanár munkaszerződése

Főtiszteletű Püspök Úr!

Kovács Árpád a MAB bírálójaként, majd a MAB Irodalomtudományi Képzési Ági Bizottságának tagjaként 2008 folyamán több, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karát érintő döntésben vett részt. A Károli Gáspár Református Egyetem ennek ellenére 2009. január 1-től munkaszerződést kötött vele, és ezzel törvényt sértett:

53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet 15. § Nem létesíthető foglalkoztatásra irányuló jogviszony olyan személlyel, aki egy éven belül a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság adott felsőoktatási intézményt érintő döntése meghozatalában részt vett.

A Kovács Árpáddal kötött munkaszerződés a jogszabály értelmében semmis, ezért a 2009. január 1-től az érvénytelen szerződés alapján jogtalanul kifizetett összegeket Önnek, mint a Református Egyház Zsinata Lelkészi Elnökének – a Károli Gáspár Református Egyetem fenntartójának – a törvény értelmében vissza kell követelnie. Amennyiben Ön ezt 15 napon belül nem teszi meg, a Ravasz László Baráti Kör büntető feljelentést tesz Balla Péter rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettes és a Református Egyház Zsinata illetőleg a Zsinat lelkészi elnöke mint fenntartó ellen hűtlen kezelés miatt.

Az Egyháznak sem áll jogában sem a magyar állam törvényeit megsérteni, sem a magyar állam pénzét pazarolni.

Hasonló tartalmú levelet küldtünk Balla Péter rektorhelyettes úrnak is.

Budapest, 2010-03-22

A Ravasz László Baráti Kör

Kapják még: a köztársasági elnök, az oktatási miniszter, a MAB elnöke, az EFOK elnöke

Eredeti itt:

Bölcskei.Kovács.msz

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen