Dienstag, 8. Juni 2010

Die intime Gemeinschaft unserer Universitaet (Egyetemünk közössége)

A 9 akadémikus és Bölcskei Gusztáv levelei után (http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/06/04/bolcskei-contra-bolcskei-bolcskei-ongolja/, http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/06/05/bolcskei-contra-bolcskei-2-bolcskei-ongolja-2/) újra toplistánk vezető szerzőjéé, Balla Péter rektorhelyettesé a szó. Alábbi hírlevelében újabb kirúgásokról számol be – eufemisztikusan szólva: mértékletesen, őszintén szólva: hiányosan. A lista ugyanis sokkal hosszabb: hozzáírhatjuk, többek között, a rektori titkárság vezetőjét, Stefanics Tímeát, akiről a márciusi hírlevél még mint új alkalmazásról írt, vagy Pongrácz Márta pályázati referenst, aki viszont még az őskorból maradt vissza, véletlenül, legrégibb bútordarabként – de mára ő is eltűnt. Rektorhelyettes úr kedveli az „egyetemünk közössége” kenetteljes, csak retorikailag létező, farizeusi fogalmát, hiszen milyen közösségtudatról lehet szó olyan csoport esetében, amelynek tagjai folyton cserélődnek, és amelynek tagjai fölött folyton ott lóg – Damoklész kardjának álcázva – Balla. Egyik hírlevél mint új szerzeményekről számol be róluk, egy-két hónappal később pedig már búcsújukról értesülünk. Dr. Horváth Tímea jogi referenst Balla Péter januárban szerezte be, mint új seprűt az ÁJK-s söprésekre, de áprilisra már őt is kisöpörte. Említhetjük Ravasz Levente tiszavirágéletű egyetemi főtitkárt is, aki 2009 szeptemberében jelent meg a váratlanul kirúgott másik ősi bútordarab, Prekker Judit helyén, és novemberben már távozott is, annyira, hogy református körökben éppoly tabunak számít a neve, mint Czapp József mikepércsi lelkészé. (Vagy még olyanabbé, hiszen őt még Mikepércsre se engednék be.)

Feltűnő az identitászavaros pszichopata Ágnes asszony ismételt átalakulása Kulcsár- Szabóból (1.bek.) Hanságivá (utolsó előtti bek.) a dokumentum végére. Azt gondolná az ember, hogy annyi poszt (hogy csak a legnépszerűbbeket említsük: Ágnes, what is your name? http://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/30/identity-complex-of-the-daughter-in-law-a-meny-identitaszavara/, Wanted! http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/08/wanted-who-is-this-person-korozes-ki-ez-a-no/) valamint Balla Péter rektorhelyettes feljelentése után (ami azért született, mert Ágnes asszony Kulcsár-Szabóként adott fel a Magyar Nemzetbe egy hirdetést, amit aztán Hanságiként fizetett ki az egyetem pénzéből, http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/15/accusations-feljelentesek/), ez a szánalmas kreatúra meg tudja végre mondani a nevét. De nem, sőt, Balla rektorpótlékot is annyira összezavarta a szkizofrén névhasználat, hogy a dokumentum végére már ő sem tudta, hogy hívták beosztottját a dokumentum elején. Sebaj, majd a rendőrségi idézések, amelyeket Balla feljelentése nyomán hivatalos nevén kap Ágnes asszony a Magyar-Nemzet-ügy miatt, móresre tanítják.

Azt a nem létező közösséget, amelyet a sűrű kirúgások és egyéb botrányos ügyek morálisan már teljesen szétziláltak, az utolsó bekezdés szerint a balatonszárszói három napnak kellene újra összekovácsolnia. Erre elméletileg meg is lenne az esély, ha addigra a bajok fő okozóit, Ballát, Konczot, Szabót és Névzavart végleg elkergetnék.


Szerző: Balla Péter

A KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM 2010. ÁPRILISI (BELSŐ) HÍRLEVELE

Tisztelt Kollégák!

2010. március óta a következő személyi változások történtek Egyetemünk közösségében:

Alkalmazások

A Bölcsészettudományi Karon 2010. április 1-jével 2010. augusztus 31-ig meghosszabbították Dr. Kulcsár-Szabó Ágnes tanszékvezetői megbízatását az Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszéken. A BTK Tanulmányi Osztályán 2010. április 12-én megszűnt Győr-Katona Rita munkaviszonya.

A Tanítóképző Főiskolai Karon a Szociális Munka és Diakónia Intézet új intézetvezetője 2010. április 1-jétől Udvari Kerstin.

A Rektori Hivatalban 2010. április 1-ével kezdte meg munkáját Székely Gábor minőségbiztosítási, valamint hazai és nemzetközi PR referens. Dr. Horváth Tímea jogi referens munkaviszonya 2010. április 30-ával megszűnik.

A Gazdasági Igazgatóságon 2010. március 31-ével megszűnt Oláh Edina munkaviszonya. Az Igazgatóság új munkatársa 2010. április 7-étől Domoszlai Judit könyvelő.

***

Szenátusi hírek

Tájékoztatjuk Egyetemünk közösségét, hogy a 2010. márciusban tartott Szenátus nem oktató tagjának választása eredményesen zárult. A legtöbb érvényes szavazatot a Tanítóképző Főiskolai Kar munkatársa, Birinyi Márk kapta, így a 2010. április 28-i Szenátuson már ő képviselte az Egyetem nem oktató munkavállalóit a Szenátus választott szavazati jogú tagjaként.

A Szenátus további két új taggal bővült az Állam- és Jogtudományi Kar képviseletében. Dr. Deres Petronellát és Dr. Ernszt Ildikót az ÁJK összoktatói értekezlete választotta meg a szenátusi tagokká 2010. április 7-én.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a 2010. április 28-i Szenátus módosította a Foglalkoztatási követelményrendszert (SzMSz II. sz. melléklete), valamint a Hallgatói Követelményrendszer tanulmányi és vizsgaszabályzatát (SzMSz III. sz. melléklete) a kötelező óraszám, tanításra fordított idő, az órakedvezmények, a túlmunka, valamint a kurzuslétszámok vonatkozásában. Az új szabályozás előreláthatólag május közepétől tekinthető meg a honlapon és szeptember 1-jétől lép hatályba.

***

Ösztöndíjak, pályázatok

A 2010/2011-es tanévre meghirdetett Erasmus hallgatói mobilitási ösztöndíj lehetőségekre beadott pályázatok elbírálása megtörtént. 44 hallgató nyerte el az ösztöndíjat, amely az Európai Unió felsőoktatási intézményeiben átlagosan 4 hónap részképzéses áthallgatásra jogosítja fel a nyertes pályázókat.

A Bölcsészettudományi Karról összesen 34, az Állam- és Jogtudományi Karról 9, valamint a Hittudományi Karról 1 hallgatónak nyílik lehetősége Erasmus ösztöndíjjal külföldi tanulmányok folytatására. A Tanítóképző Főiskoláról az idén nem volt jelentkező.

Az elmúlt hónapban az Oktatásért Közalapítvány részéről a felsőoktatási, továbbképzési és pályakezdési tehetségműhelyek támogatására kiírt pályázaton Dr. Hansági Ágnes docens (BTK magyar szak) tehetséggondozó műhelye, továbbá Fülöp József tanársegéd (német szak) Hüperión Fordítói Műhelye nyert el pályázati támogatást. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk, a pályázat megvalósításához sok sikert kívánunk!

***

Tájékoztatjuk Egyetemünk közösségét, hogy 2010. szeptember 3-5. között megrendezzük az „Egyetemi Napok” elnevezésű hétvégi programot Balatonszárszón, mely a közösségi, egyetemi munka és az egyetemről való beszéd társadalmasítását szolgálja. A program létrejöttéhez Egyetemünk jelentős támogatással hozzá tud járulni, ezen kívül szükség lesz némi vállalható anyagi hozzájárulásra a résztvevők részéről is. Előzetes jelentkezésüket Székely Gábor PR referens részére küldjék a szekely.gabor@kre.hu e-mailcímre 2010. május 12-ig.

Budapest, 2010. április 30. Prof. Dr. Balla Péter

Rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettes


A belső hírlevél ugyanabból a forrásból származik, mint Balla Péter MAB-nak írt levele. Köszönjük informátorunk újabb értékes hozzájárulását a bloghoz. – A szerk.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen