Mittwoch, 9. Juni 2010

Unsere kleine intime Gemeinschaft. Fortsetzung (Egyetemünk közössége. Folytatás)

Legal Scream hozzászólásként elküldte nekünk Balla Péter februári körlevelét is, amelyben a rektorhelyettes negédes, szirupos, cukrosbácsis hangján számol be mindennapos vérengzéseiről. Mintha csak esti mesét mondana, gügyögve, szinte “szelypítve” meséli el az egyik dékán leváltását és menesztését, és amúgy mellesleg még 6 emberét ugyanarról a Karról. Van 2 áldozat a Bölcsészkarról és 4 a Rektori Hivatalból. Azóta már az akkor felvett új emberek közül is többet menesztettek. Az egyik titkárnő alkalmazása és kirúgása belefér ebbe az egyetlen hírlevélbe. Azt is megtudjuk, hogy a dékánt ezen az egyetemen nem demokratikusan választják, hanem felülről ültetik be.

Így kovácsolódik össze a református egyetem kis, intim közössége az eldurvult kovács, Balla Péter pörölycsapásai alatt.

Szerző: Balla Péter

Tisztelt Kollégák!

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy Egyetemünkön a hivatali levelezésben javasolt az egyetemi e-mail cím használata. Aki nem rendelkezik hivatali e-mail címmel, kérjük, forduljon Hoffner László rendszergazdához (hoffner.laszlo@kre.hu), és igényeljen mielőbb egyetemi elektronikus elérhetőséget.

A hivatali e-mail címhez tartozó, webes felületről elérhető (https://mail.kre.hu) postafiók tartalmát a tárolókapacitás véges volta miatt célszerű folyamatosan karbantartani, időnként tehermentesíteni.

Hírlevelünkben beszámolunk továbbá azokról a személyi változásokról, melyek 2009. december és 2010. február között történtek Egyetemünk közösségében.

Az Állam és Jogtudományi Karon 2009. december 15-i hatállyal megszűnt Dr. Kapa Mátyás dékáni vezetői megbízása és munkaköre. A megszűnés napjától a dékáni pályázat elbírálásáig, de legkésőbb 2010. augusztus 31-ig Prof. Dr. Balla Péter Dr. Domokos Andrea habilitált docens tanárnőt bízta meg a dékáni teendők ellátására ügyvivő dékánként.

Az Állam és Jogtudományi Karon további személyi változások történtek az érintett időszakban. Az ÁJK Dékáni Hivatalában 2010. januárban megszűnt Baranyi Ildikó, Barta Marianna, Dr. Jakabfy Gyöngyi, Juraszik Ágnes, Kuthán Gabriella munkaviszonya. Az ÁJK Tanulmányi Hivatalában 2010. február 24-ével megszűnik Dr. Ács Katalin munkaviszonya. Az ÁJK Dékáni Hivatalának új munkatársai: Hódosi Gabriella dékáni hivatalvezető, Bach Katalin nemzetközi és tudományos ügyekért felelős referens, valamint Patyi Tímea titkárnő. Az ÁJK Tanulmányi Hivatalának új belépője Inzselné Kovács Éva tanulmányi ügyintéző. Továbbá az ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszéken 2010. január 31-én megszűnt Dr. Kapa Mátyás oktatói munkaviszonya. A tanszék új oktatója 2010. február 1-jével Dr. Osztovits András Mihály egyetemi docens.

A Bölcsészettudományi Kart szintén érintették a személyi változások. Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történet Tanszékről 2010. január 17-i hatállyal távozott Dr. Kovács Emőke. Az Ókortudományi Tanszéken 2010. február 12-ével megszűnt Dr. Kőszeghy Miklós oktatói munkaviszonya. A BTK Dékáni Hivatalának új munkatársa 2010. január 1-jével Hoffner László rendszergazda. A Bölcsészettudományi Kar 2010. február 1-jétől új oktatókkal bővült. A Tanárképzési Tanszéken Dr. Sanda István Dániel egyetemi adjunktus, az Általános Lélektani és Módszertani Tanszéken Surányi Zsuzsanna egyetemi tanársegéd, a Pszichológiai Továbbképző Központban Szombathyné Dr. Nemes Andrea egyetemi tanársegéd, a Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszéken Dr. Szondy Máté Bence egyetemi adjunktus, valamint a Német Nyelv és Irodalom Tanszéken Zakariás Emese egyetemi tanársegéd kezdte meg munkáját Egyetemünk közösségében.

2009. december és 2010. január között a Rektori Hivatal a következő tisztségviselőkkel bővült: Dr. Sepsi Enikő főtitkár, Dr. Kovács Barnabás stratégiai igazgató, Dr. Horváth Tímea jogi referens, Kovács Krisztina oktatási referens, rektori hivatalvezető. Dr. Vanó Renáta minőségbiztosítási referens munkaviszonya 2010. január 24-i hatállyal megszűnt.

A Gazdasági Igazgatóságon 2009. decemberében megszűnt Somlyó Piroska titkárnő munkaviszonya. A titkársági feladatokat 2009. december 8-ától 2010. február 4-ig Sturovics Éva látta el. 2010. február 8-ától Stefanics Tímea az új titkárságvezető. Továbbá 2010. február 15-étől Bakos Krisztina pénzügyi előadó, 2010. február 16-ától Dancsné Veres Mária főkönyvelő a Gazdasági Igazgatóság új munkatársai.

Budapest, február 22. Prof. Dr. Balla Péter

Rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettes

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen