Freitag, 11. Juni 2010

Katreiblatt (Bűnügyi nyilvántartás)Fotó helye

Név: MÉSZÁROS MÁRTON

Születési hely, idő: Bud....., 197...........

Anyja neve: Ber..........

Lakcíme: 210.............

Szem. ig. sz. 497.....

Adóazonosító jele/adószáma: 840.......

TB azonosító jele: 035......

Munkahely neve: Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)

Bölcsészettudományi Kar

Munkahely címe: 1091 Budapest, Kálvin tér 9.

2010. február 27-től a Szegedi Tudományegyetem doktori eljárásra beiratkozott hallgatója.

Jelenleg büntetőeljárás van ellene folyamatban csalás és okirathamisítás miatt.TÉNYEK

Mészáros Márton disszertációja nem felelt meg a KRE Doktori Szabályzatban foglalt terjedelmi követelményeknek: a minimális 400.000 karakter helyett bruttó 237.000 karakter, alig több mint a fele az előírtnak. Ennek az 50%-os dolgozatnak a nagyobbik fele, amely összesen 21 oldal, Korner Veronika egykori doktorandusz hallgatóval felesben készült: Korner Veronika Júlia – Mészáros Márton: Az új média a harmincas évek Magyarországának három protestáns lapjában címmel. Publikálva először: Tizennégy tanítvány, Bp. KRE BTK IDI 2006. Edit.: Hima Gabriella, 79-98, címlap ill. a tanulmány első és utolsó oldala a poszt végén. Másodközlés: Confessio, 2007/2. sz., http://www.reformatus.hu/confessio/2007/2/5figyel1.htm. (A másodközlés ténye a cikkben sehol sincs feltüntetve.) Ez a fenti linken teljes terjedelmében olvasható, félig más által írt cikk a voltaképpeni értekezés, amelyet Mészáros még eredeti témavezetőjével írt. Ehhez 3 évvel később már csak egy rövid bevezetőt fűzött (lényegesen rövidebbet, mint ez az írás), amit egy újabb német szakirodalomból magyarított, és amely Lutherről szól. Ebből a két részből tevődött össze a disszertáció (plusz képek, függelék, szakirodalom), melyek sem tematikailag, sem koncepcionálisan, sem stilisztikailag nem függtek össze, és nem képeztek semmilyen koherens egységet. A lutheres bevezetőt a jelölt a nyílt védés (2009. március 26.) előtt17 nappal (2009. március 9.) új “témavezetővel” kezdte el írni, de téma-és témavezetőváltásra engedélyt soha nem kért, ezért nem is kaphatott. Az állítólagos kérvény a témavezetésben érdekelt Szabó András dékántól került elő a védés után 2 hónappal. Feltehetően akkor íródott, “visszamenőleges hatállyal”.

Erre a két eltérő, rövid szövegre 100%-os eredményt ítélt meg az Eisemann György által vezetett PhD védési bizottság, amely sem azt nem vette észre, hogy a dolgozat túl rövid, sem azt, hogy tartalmilag heterogén, sem azt, hogy a nagyobbik felének a felét nem a jelölt írta.

A visszavont fokozat után a dolgozatot az egyetem levetette a www.doktori.hu honlapról, de számos tárolt változatban hozzáférhető.

A védéssel Mészáros Márton most a Szegedi Irodalomtudományi Doktori Iskolában próbálkozik, Pál József és Fried István védőszárnyai alatt. Azt a nem lényegtelen körülményt, hogy büntetőeljárás folyik ellene, valószínűleg elhallgatta a Szegedi Tudományegyetem illetékesei elől, amikor fokozatszerzésre jelentkezett.

Mészáros csalásának és okirathamisításának bizonyítékait és részeteit ld. többek között itt:

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/15/evidence-for-forgery-6/

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/15/some-petty-errors-apro-szabalytalansagok/

A Confessióbeli cikk elsődleges közlését pedig itt:

MM.PhD

Itt pedig a teljes ún. “értekezés”, amelyet nem véletlenül távolítottak el a www.doktori.hu oldalról:

MeszMartonPhDteljes

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen