Samstag, 18. September 2010

Aufgaben einer Hausfrau (Háziasszonyi teendők)

Tarr Zoltán zsinati tanácsos a múlt szerdai összoktatói értekezleten arról beszélt, mennyire fontos, hogy a Kar élén választott dékán álljon. Vajon kinek? Neki biztos nem. Választásról ugyanis szó sincs.

Ma a Kari Tanács rábólint a szerény képességű, ám nagyravágyó hostess, Sepsi Enikő dékáni megbízására. Ez a ceremónia a diktatorikus hagyományoknak megfelelően fog lezajlani. A Károli Gáspár Református Egyetemen demokratikusan választott rektor már másfél éve nincsen, az intézményt a Bölcskei Gusztáv által kijelölt Balla Péter rektorhelyettes vezeti. Az Állam- és Jogtudományi Karnak sincsen demokratikusan választott dékánja, a fenntartó akaratából Domokos Andrea látja el a megbízott dékáni tisztséget. A Bölcsészettudományi Karon épp most zajlik a dékánváltás, pontosabban egyik stróman váltja a másikat. Sem Szabó Andrást, sem Sepsi Enikőt nem demokratikusan választották illetve választják meg, ugyanis megválasztásukkor egyetlen ellenjelölttel sem kell(ett) megmérkőzniük, és megválasztásukat a fenntartó egyház deklaráltan erőltette. Nem nevezhető demokratikusnak az a választás, ahol csak egyetlen jelölt lehet, és más személyre nem is lehet szavazni. A túlreprezentált HÖK is be fog segíteni szokás szerint a fenntartó jelöltjének megszavazásába.

Sepsi Enikőt a Karon alig ismerik. Idén került az egyetemre, mint Bölcskei Gusztáv illetve bizalmasainak kiszemeltje. A nyomulásra eddig elsősorban a Szenátust használta. A szárszói napokat is próbálta a propaganda céljaira kiaknázni, sokan ekkor találkoztak vele először személyesen. Az általános vélemény szerint Sepsi gyakorlatias háziasszony, aki a nagytakarítást seprűvel és felmosóronggyal máris megkezdi. Hogy az oktatást hogyan akarja majd megreformálni és a doktori iskolát talpra állítani, erről még nem lehet semmit se tudni. Egy biztos, hogy a Fenntartó bizalmát, aki ugyanolyan járatlan az egyetemi üzemben, mint bölcsészkari dékánjelöltje, messzemenően élvezi.

Az elkövetkező időszak iránya világos: vak vezet világtalant…

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen