Samstag, 18. September 2010

Dans macabre á la Balla (Balla haláltánca)

Ha nem ismernénk a tényeket, csak az interjút olvasnánk, azt hihetnénk, hogy Balla Péter törvénytisztelő, felelősen gondolkodó és sikeres munkahelyi vezető. Íme miket nyilatkozik magáról:

Kiss Sándor interjúja Balla Péterrel, 2010. szeptember 17., péntek 00:33

http://www.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=26231%3Aszkueles-vagy-bvueles&catid=133%3Ahatter&Itemid=508&lang=hu&Itemid=508

A Károli Gáspár Református Egyetem megbízott rektora, Balla Péter a meglévő gondok ellenére bizakodó és fontosnak tartja az intézmény profiljának szélesítését.

…………………………………………..

Miben számít az egyház az egyetemre?

Főleg az egyház társadalmi szolgálatának támogatásában. Például a kormány az új alkotmánnyal kapcsolatos elképzelései véleményezésére felkérte a református egyházat is, ezért a Zsinat elnöksége arra kérte az egyetemet, hogy annak jogi kara vegyen részt ebben a munkában. De ilyen terület az egyház cigányok között végzett szolgálata is, amihez az egyház tudományos háttértámogatást kért intézményünktől.

(Balla szerint Bölcskeit nem az egyetem pénze motiválja, hanem az alkotmány és a cigányok. Ezek szerint Balla Péter vagy a fenntartót ismeri félre, vagy hazudik.)

……………………..

Ön az egyetem profilbővítéséről beszél, jóllehet egyes újságok épp az ellenkezőjéről cikkeznek: a jogi kar doktori iskolájának akkreditációját például visszavonta a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB).

Sajnos ez így van. Néhány kollégánknak – külföldi elismertség és nem megfelelő számú publikáció hiányában – a MAB visszavonta az úgynevezett doktori iskolai törzstagi megfelelését, így a törvényben előírtnál kevesebb törzstagunk lett. Ezért vonták vissza a jogi doktori iskola akkreditációját. … az osztatlan jogászképzésben … továbbra is zavartalanul folyik az oktatás.

(Nincs doktori iskola – nincs egyetemi kar. Akkor tkp. mi az, ami “továbbra is zavartalanul folyik”, és akármi az, minek?)

A bölcsészkar irodalomtudományi doktori iskolája körül is gondok vannak, igaz, annak még nem lejátszott az ügye.

Az irodalomtudományi doktori iskola esetében jelenleg a MAB felfüggesztő határozata van hatályban, mivel a doktori iskola törzstagjai közül nincs legalább hétnek olyan diákja, aki már végzett doktorandusz. Ez a helyzet azonban rövidesen megoldódik, hiszen több törzstagunk diákja a következő hónapokban védi meg más iskolákban a doktori disszertációját. Remélem, hogy a MAB ezt figyelembe veszi, és nem vonja vissza az irodalomtudományi doktori iskola akkreditációját.

(Ki és mikor fogja doktoráltatni Mészáros Mártont? Mielőtt lecsukják, vagy Pál Jóska utána megy a börtönbe is ebből a célból, esetleg viszi magával a Maedchen für alles Eisemannt is? A MAB már adott egy pédátlanul hosszú haladékot – hiába. Hány haladékban reménykedik még Balla Péter?)

Egy egyetem egészének az akkreditációjához legalább egy doktori iskolára mindenképpen szükség van. Nem került veszélybe a Károli működése?

Semmiképp, hiszen a hittudományi doktori iskolánk a jelenleg megadható leghosszabb időre, öt évre kapott működési engedélyt, ráadásul a jogi doktori iskola lehető legrövidebb időn belüli újraindítását tervezzük, sőt azt is elárulhatom, hogy a meglévők mellett újabb doktori programok kidolgozásán fáradozunk.

(A hittudományi DI tényleg nagyon erős: Jakab Attila recenziójából tudjuk, mennyit ér Balla Péter PhD-ja, egyebe meg nincs neki; azt pedig a miskolci kollégáktól, mennyi külföldi publikációja van Pethő Sándornak, és hány évtizedet vendégprofesszoroskodott híres külföldi egyetemeken. Már gyerekkorában elkezdte.)

A Zsinat az utóbbi időben többször visszautasította az egyetem zárszámadásának elfogadását. Mi ennek az oka?

Személyi mulasztások miatt a könyvelésben jelentős elmaradása volt az intézménynek, és számos hibát is feltártunk. Az előbbit pótoltuk, az utóbbiakat pedig kijavítottuk, sőt egy külsős könyvvizsgálatot is kértünk, aminek a közeljövőben készül el a jelentése. A félreértések elkerülése végett hangsúlyozom, hogy csupán könyveléstechnikai mulasztásokról volt szó, aminek személyi következményei is lettek, de pénz nem tűnt el, sikkasztás nem történt, így feljelentést sem kellett tennünk.

(Na, itt már szóba kerülnek a kirúgások, nagyon szerényen, holott a Rektori Hivatal személyzete már többször komplett cserén ment keresztül: egyet vall be Balla a többtucatból. Tényleg szűkszavú. És visszafogott: a notórius feljelentő ezúttal visszafogta magát.)

Azt is mondják, hogy személyi válságok sora van a Károlin.

Lehet, hogy az utóbbi időben az átlagosnál gyakrabban változnak az egyetem vezetői, de ezt aligha nevezném személyi válságok sorának. Minden szabályszerűen, jogszerűen történik. A bölcsészkar dékáni állására nyáron írtuk ki a pályázatot, a beérkezett anyagok elbírálása még szeptemberben megtörténik. A jogi kar megbízott dékánjának, Domokos Andreának a munkájával pedig nagyon elégedettek vagyunk, és reméljük, hogy a közeljövőben megjelenő kiírásra ő is beadja majd a pályázatát.

(Két meggyőző példa a törvényességre: 1. Sepsivel kiírattak saját magának egy dékáni pályázatot, amit el is nyeretnek vele, 2. Domokosnak pedig ki fognak írni egy szintén testre szabott pályázatot. Na és mi van a többiekkel? A jogi dékán és a jogi rektorhelyettes kirúgásával, a jogász és bölcsész DI-vezető, mindketten professzorok, indoklás nélküli hirtelen leváltásával, a Kari Tanács gyakori személyi átalakításával? A pályázat nélkül alkalmazott oktatókkal, köztük docensekkel és professzorokkal is, ahol a pályázat törvényi előírás, a kormányrendelet ellenére alkalmazott MAB-tag Kováccsal fiastól, az eltitkolt jövedelmi adatokkal, a visszadátumozott okiratokkal stb.? A „szabályszerű” és „jogszerű” kirúgásokat bizonyítja nyilván az a sok közös megegyezés, ahol a munkáltatónak és munkavállalónak véletlenül épp egyszerre jut eszébe a szerződés felbontása. Haynau, a Károli legvéreskezűbb (sőt, véres lábú, hiszen a lábát többet használja, mint a kezét és az eszét, bár ez utóbbit lehet, hogy használja, csak nem venni észre) vezetője (azt, nem mondhatjuk, hogy rektora, mert nem az), azt állítja magáról, hogy ő a törvényesség őre. Vagy teljesen félreismeri magát, vagy hazudik.)

És állandó rektora mikor lesz az egyetemnek?

Az, hogy rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes irányítja az egyetemet, semmiféle vákuumot vagy válságot nem jelent. A fenntartó sem bizonytalanságként éli ezt meg, hiszen a rektor minden jogának gyakorlásával rendelkezem. … tavaly nyáron kiírtunk egy pályázatot, de sajnos nem érkezett rá beadvány, így továbbra is az én megbízásom maradt érvényben, amit a Zsinat az őszi ülésén megerősített.

(A minden jog közül főleg a kirúgási jogot gyakorolja, ezért is lett véres a lába. Újabb füllentés: érkezett a tavalyi kiírásra pályázat. Szabó Andrásé, aki ismét ugrott a rektori hatalomra, mint korábban már többször is. Csak a Zsinat az IDI-botrány miatt visszavonatta vele a pályázatát.)

Ön miért nem pályázott?

Ez egy Isten elé vitt, tudatos döntés volt a részemről. Elsősorban teológus vagyok…stb.

(Ez itt már a blogról jól ismert Horváth János hangja.)

Mikor írják ki tehát újból a rektori pályázatot?

Ebben a szemeszterben még biztosan nem, sőt az is lehet, hogy a tanév végéig én fogom ellátni a rektori teendőket. ….

(Balla már rektorhelyettesi megbízása kezdetén felemeltette magának a rektori pótlékot, annyira, hogy be sem meri vallani a honapon, holott ezt rajta kívül már minden rektor megtette. Nem szívesen adja át tehát ezt a zsíros megbízást.)


A Károli Egyetem történetének legsikertelenebb rektorféléje azt próbálja kifelé kommunikálni kincstári optimizmust erőltető nyilatkozatában, hogy ő egy korrekt, alkalmas vezető, a Károli sikeres jövőjén munkálkodó “távlatos” irányító. Ezt még az interjúkészítő Kiss Sándor sem hiszi el neki, aki ironikusan újból és újból alákérdez. A görcsölés és nevetséges erőlködés átüt az interjú szövegén és kiül Balla Péter ábrázatára. A legfrissebb arckép Balla Péterről egy szerencsétlen lúzer fotója.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen