Freitag, 15. Oktober 2010

Rehabilitation (Az IDI 2. doktora: Riskó Enikő!)

Balla Péter Bazsa Györgynek szóló 2010 április 30-i cinikus levelében ez olvasható:

„A KRE BTK KDHT 2009. október 9-én tartott ülésén elhatározottak értelmében az IDI vezetője 2009. október 9-én kelt 150/2009/DI, 151/2009/DI, 152/2009/DI iktatási számú leveleiben felajánlotta szakmai segítségét annak a három személynek, akiknek más doktori iskolában kell új doktori eljárást kezdeményezniük. Míg Baranyai Katalin és Mészáros Márton élt ezzel a MAB-határozat 8. pontjában szorgalmazott lehetőséggel, addig Riskó Enikő 2010. xx.xx-én kelt levelében az EDHT elnökéhez, Németh Dávid professzor úrhoz fordult, azzal a kéréssel, hogy az EDHT helyezze hatályon kívül a fokozat visszavonásáról szóló döntést, és ítélje meg a PhD-fokozatot. Az EDHT elnöke az IDI-vel való egyeztetés után Riskó Enikő kérését terjedelmi okra hivatkozva elutasította, és erről a kérelmezőt levélben tájékoztatta (iktatószám). A kérelmező kifogásolta, hogy az ok nem valós, de mi ezt a MAB-határozat 2. pontja értelmében ignoráltuk.”

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/04/24/cynical-reply-to-the-accreditation-board-balla-peter-cinikus-valasza-bazsa-gyorgynek/

Riskó Enikő másfél éve próbálja meggyőzni a KDHT-t és az EDHT-t, hogy az ő disszertációja nem rövid, kétszer annyi, mint Mészárosé, 397,839 karakter, csak 2,5%-kal tér el a terjedelmi sáv alsó határától. Valamivel még hosszabb is, mint Váradi Ferencé, akinél a terjedelem nem volt akadály. De sem a KDHT, sem az EDHT nem számolt utána. Azért sem. Ha Szabó András neve lekerült a témavezetésről, Riskó Enikő érdektelenné vált. Nehogy már megkapja a fokozatot Hima Gabriella témavezetésével!

Riskó Enikő ezután panaszt tett valahol. Olyan helyen, ahol tudnak számolni, és akiket a Károli EDHT-ja nem mer szembeköpni. Most már Németh Dávidnak is kijött a 397,839 karakter. Szabó András még ette a kefét. De többet nem tudott tenni, mint a Riskó-ügyről való szavazáskor tegnap, azaz október 13-án délután, egy érvénytelen voksot produkálni. Váradi Ferenc mellett így végül már Riskó Enikő is megkapta a doktori fokozatot!

Szeretettel gratulálunk dr. Riskó Enikőnek, a kitartásáért és a bátorságáért, azért, hogy merte nem elfogadni Kovács rendőr „nagyvonalú” ajánlatát, hogy próbálkozhat újra Mészárossal és Baranyaival, új dolgozattal, egy másik iskolában, mindent elölről kezdve, mint csaló a csalók közt. Riskó Enikő 4 évig dolgozott Hima Gabriellával az IDI-ben Hermann-Hesse-disszertációján. Az ő védésén az egyetlen szabálytalanságot Szabó András idézte elő azzal, hogy beíratta a saját nevét Hima Gabrielláé mellé, mint társtémavezető. Minden egyéb rendben volt. Sőt, ez is rendben lehetett volna. Mind az EDHT jegyzőkönyv, mind a hanganyag szerint ugyanis Hima keresztyén testvériességgel megosztozott Szabó Andrással Riskó Enikőn. Nem buktatta le, mint illetéktelent. Ám a MAB-vizsgálat lebuktatta őt. A MAB-táblázat nem találta helyénvalónak a Szenci-kutató nevét Hermann Hesse mint téma mellett. Szabó neve a MAB-vizsgálat következtében kikerült a dolgozatból, olyan terjedelmi csökkenést okozva ezzel, hogy Riskó műve a Mészáros-féle fél-disszertációval került egy kalap alá. Tegnap délutánig tartott, míg Németh Dávid megtalálta mind a 397,839 karaktert.

A már történelemmé vált károlis Irodalomtudományi Doktori Iskolának immár két sikeres doktora lett:

VÁRADI FERENC és RISKÓ ENIKŐ. Mindkettőjük témavezetője: HIMA GABRIELLA.

Lehet, hogy Mészáros Márton is jobban járt volna, ha megmarad eredeti témavezetője, Hima Gabriella mellett? Lehet, hogy most már ő is doktor lenne?

Riskó Enikő rehabilitációja tehát másfél év után megtörtént.

És mi lesz Hima Gabriellával, aki két doktoranduszt is sikeresen eljuttatott a védésig, ahogy rajta kívül senki az IDI-ben? Tekintettel Balla Péter súlyos pszichózisára vele szemben és arra, hogy ő mint megbízott rektor egyszersmind a legnagyobbat bukott doktorandusz, Mészáros Márton rokona, Riskó Enikő sikere nagy valószínűséggel Hima Gabriellának az állásába kerül. Jézus Krisztus különös követője, a bosszúszomjas, vérengző Balla ezt aligha fogja ép ésszel elviselni.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen