Dienstag, 28. Juni 2011

To pay or not to pay: that is the question (Fizetni vagy nem fizetni: ez itt a kérdés)

To pay or not to pay: that is the question (Fizetni vagy nem fizetni: ez itt a kérdés)

Szerző jhnnsclvn @ január 31, 2011

A Károli Állam- és Jogtudományi Karán kb. egy hete kitört a lázadás. Az elbocsátások csúcspontjaként egy hete kirúgtak még egy magas szakmai színvonalon oktató, az egyetem iránt elkötelezett habilitált docenst, miközben sok másod-, harmad-, negyedállású oktató maradhatott. A Kar honlapján Balla Péter rektorhelyettes “Közleményt” helyezett el, melyet rektorhelyettes-társaival, Bozsonyi Károllyal és Miskolczi-Bodnár Péterrel is aláíratott. Egyiküknek sem a Károlin van az egyetlen állása. Balla Péter pedig 21 hónappal ezelőtt, mikor elfoglalta rektorhelyettesi trónját, akkorára emeltette a Zsinattal a fizetését, hogy három plusz állással se keresne ennyit. Balla 7 jegyű nettó összegért rombolta le szűk két év alatt a Református Egyetemet és félig már a Református Egyházat is.

Íme Balla Péter megtévesztő “irománya” (ő nevezi így kollégánk nyílt levelét és az ÁJK oktatóinak közös felhívását):

KÖZLEMÉNY

“Az elmúlt napokban több félrevezető és indulatában intézményünkhöz méltatlan hír és információ jelent meg és keringett különböző levelezőlistákon, blogokon Balla Zoltán Egyetemünk jogi karának oktatójával kapcsolatban. Az Egyetem és a Kar vezetése a híresztelésekkel szemben kijelenti, hogy Balla Zoltánnal szemben semmilyen méltánytalanság nem történt. 2011. január 24-én Balla tanár úr és az Egyetem között mindkét fél számára megnyugtató megállapodás született. Balla tanár úr is levélben határolódott el a neki tulajdonított kijelentésektől.”

A Közlemény bővebben itt olvasható…

A linkre kattintva hivatkozást találunk a MAB-határozatra, mintha a kirúgásokat – legutóbb Dr. Balla Zoltán habilitált docensét – a MAB rendelte volna el, és nem a Kovács-triász.

Majd kibújik a szög a zsákból:

“A Károli Gáispár Református Egyetem – a Fenntartó teljes és többször kinyilvánított támogatásával – elkötelezett a magasszintű jogi képzés megvalósításában. Nem igazak tehát azok a rémhírek, amelyek a kar leépítéséről, bezárásáról szólnak. Ezek a híresztelesek – akár belülről, akár kívülről érkeznek – csak rosszindulatból születhetnek abban az időszakban, amikor középiskolás diákok döntenek felsőoktatási jelentkezésükről. Ezúton is minden hallgatót biztosítunk arról, hogy a Kar megfelelő működéséhez minden anyagi és humán erőforrás hosszú távon biztosított. Az elmúlt hónapokban kitartó munka folyt a Kar szakmai és erkölcsi jóhírének visszaállítása érdekében. A felelőtlen rémhír keltőivel szemben az Egyetem vezetése megfontolja, hogy mit tehet a jövőben. A problémákról, valamint ezek megoldásához szükséges Iépésekről készek vagyunk nyíltan beszélni, azonban visszautasítjuk a névtelen, álneves és tudatosan az Egyetemet és jogi karunkat lejáratni törekvő, félrevezető információkkal operáló irományokat.”

http://www.kre.hu/ajk/

Mit jelent a Fenntartó támogatása? Azt, hogy Bölcskei fölmegy kilincselni a politikusokhoz, és kibulizza náluk, hogy akkreditáltassák az akkreditálhatatlant, mert a jogi kar tart el másik két kart – a HTK-t és Nagykőröst – , továbbá a Rektori Hivatalt, az összes haszontalan központi intézményt, pl. Petrőczi puritán-kutatásait és magát Bölcskei Gusztávot. Szakmai vagy anyagi támogatásról nincs szó, csak lobbyzásról, amire semmi szükség nem volna, ha ez egy akkreditálható kar lenne. Vagyis a Fenntartó beavatkozása annyit jelent, hogy lenyúlja az államtól az oktatásra nyújtott pénzt, minek következtében az oktatógárda színvonala siralmas, nem is emlékeztet egyetemre, és amikor ez az akkreditácxiós eljárásban kiderül, akkor püspökünk OV lábaihoz borul, és kisírja belőle az állami pénzt. Így történt ez 2010. Szeptemberében is. Csoda-e, ha ennek a jogi diplomának semmilyen piaci értéke nincs?

A rémhírek tényleg rémesek, de igazak: Szűcs Ferenc legitim rektor leváltása és Kapa Mátyás legitim dékán menesztése óta a Jogi Kar módszeres és kitartó szakmai szétzüllesztése folyik. A Kar szakmai és erkölcsi jóhírét épp Balla Péter és a Kovács-triász ásta alá, reparálhatatlanul.

Hogy Balla Zoltán habilitált docenssel történt-e méltánytalanság? A http://mosaictv.hu/hirek/816/itt_valoban_a_let_a_tet címen olvasható oktatói levél szerint – akárki írta azt – történt. Az abban a levélben olvasható tények egyértelműen cáfolják, hogy a Kar fennmaradásához szükséges humán erőforrás biztosított. (Az anyagit a Kar ugyan megtermelné, de annak nagy részét magyarázat nélkül elvonják tőle. Kapát azért rúgták ki, mert – dékánként – magyarázatot mert kérni.) Hogy Balla Zoltán elhatárolódott a fenti linken megjelent írástól, azt nem bizonyítja semmi. Sem az egyetem, sem a http://mosaictv.hu nem tett közzé ilyen nyilatkozatot. A “mindkét fél számára megnyugtató megoldás” pedig a már jól ismert, kikényszerített közös megegyezés, amelynek jövőbeli aláírását a nyílt levél szerzője – korántsem elégedettséggel – már anticipálta. Ez annyit jelent, hogy a békés aláírásért cserébe kapott egy bizonyos összeget, amely nagyságrendekkel kisebb, mint amennyit az állását megtartva még hosszú évekig kaphatna…

Hogy Balla Péter és sleppje, a Kovácsok (vagy netán a másik karról Sepsi, akik a Szenátusban Ballát legfeljebb lábtörlőnek használják) nyíltan beszélnének-e a problémákról, vagy válaszolnának-e a hallgatók kérdéseire, az kétségbe vonható, mert eddig még értelmes választ, érvet sem Ballától, sem a Kovácsoktól senki sem hallott. Balla Péter csak akkor áll szóba hallgatókkal, de kollégákkal is, ha erre valaki vagy valami kényszeríti, pl. tüntetés, tömeges lázadás. Önszántából soha. De ha szóba áll, sem mond semmit, legfeljebb Isten és Jézus Krisztus nevét emlegeti. Argumentációt senki ne várjon tőle – nem tudja, mi az.

Ki a felelőtlen? Az, aki a hallgatókat figyelmezteti, hogy bizonytalan kasszába ne invesztáljanak, vagy az, aki még most is, ezek után is, amikor szakmai oktatás az ÁJK-n legfeljebb csak nyomokban van, a doktori iskola bedőlt, az akkreditáció bizonytalan, százezreket csal ki egyenként a szerencsétlen megtévesztett hallgatókból s szüleikből? Az, aki még a rádióban is ország-világ előtt azt hazudja, hogy a Károli egyetemi karain normális, színvonalas oktatás folyik? Amikor már rég nincs egyetemi színvonalú oktatás? Amikor mindkét egyetemi kar , az ÁJK és a BTK doktori iskolája bedőlt, és az egyetemnek látszatot már csak a HTK doktori iskolája kölcsönöz, amelyet a szellemileg retardált Balla Péter és a csaló Pethő Sándor reprezentálnak? És ahol deklaráltan nincs oktatás, hanem a hallgatókra van bízva, hogy az MA-kurzusokból szedjenek össze egy csokorra valót és képzés helyett egyszerűen szignáltassák le az adott tanárokkal?

A bölcsészdoktoranduszok már felvetették az egyetem kártérítési felelősségét a bedőlt doktori iskola miatt, amelyre igazoltan kb. 600.000 Ft-ot fizettek fejenként, de fokozatot nem szerezhettek. Ezért a pénzért hallgathatták 4 féléven át Szabó András hóttunalmas motyogását a senkit sem érdeklő Szenci Molnár Albertről, vagy Szabó feleségének, Petrőczinek annál színesebb előadását kettejük házaséletéről. Nem tudunk róla, hogy Balla Péter bárkinek is visszafizette volna a selejtes szolgáltatásra tőlük kikényszerített összeget.Vö. http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/11/25/millions-because-of-one-%E2%80%9Emilliok-egy-miatt%E2%80%9D/ és a befizetések dokumentációja: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/11/27/millions-because-of-one-documents-%E2%80%9Emilliok-egy-miatt%E2%80%9D-dokumentumok/

Az ÁJK doktoranduszai sem jártak jobban: fizettek, de nem doktorálhatnak. Ezért az ÁJK graduális hallgatóinak csak azt ajánlhatjuk, hogy fontolják meg az ÁJK oktatói közösségének felhívását a fizetés visszatartásáról, a passzív félévről: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/01/26/appeal-to-the-students-felhivas-a-hallgatokhoz/ . Ugyanakkor célszerű máris tájékozódni, melyik értelmes intézményben lehetne a tanulmányokat folytatni. Amíg konkréten és látványosan nem omlik össze az ÁJK, talán lehet még az ELTÉ-n vagy a Pázmányon egyes kreditek beszámításáról tárgyalni. Ha bedől az ÁJK, már csak újra lehet kezdeni a tanulmányokat és a fizetést is…

Kategória: Károli Egyetem ÁJK | Címke:: a Balla Zoltánnal szembeni méltánytalanság, ÁJK-s befizetések, Balla Péter és a Kovácsok, milyen a Károli Jogi Kara?, passzív félév

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen