Freitag, 19. März 2010

Akkreditation 1. (Akkreditációs pótlások 1. Etikai és fegyelmi eljárások)

Mit kér a MAB a 4 nap múlva esedékes akkreditációhoz?

Györgyiné dr. Koncz Judit rektorhelyettes 2010. január 30-i körlevele szerint elsődlegesen az etikai és fegyelmi eljárások dokumentációját, az önértékelés pótlásaként:

„A MAB tájékoztatása alapján a beadott önértékelésen felül az alábbi pótlásokat kell beküldenünk:

1. A már beérkezett önértékeléseken kívül kérik az

– etikai és fegyelmi eljárások dokumentációját az előző akkreditáció óta (8 év)”.

Hogy milyen etikai és fegyelmi eljárásokra került sor az elmúlt 8 évben, azt nem tudjuk. Azt azoban mindenki tudja, milyen fegyelmi büntetésekre és etikai elmarasztalásokra kellett volna sort keríteni az elmúlt év során a doktori iskolai csalások és közokirathamisítások miatt.

Ezt a MAB 2009/X/2.sz. interneten is olvasható határozata tartalmazza (http://www.doktori.hu/index.php?menuid=538&id=70), amely a 2009-ben elkövetett jogi és etikai vétségek felelőseinek megbüntetését kifejezetten „szükségesnek tartja”. Idézzük:

“3. A MAB szükségesnek tartja, hogy a három fokozat ügyében tapasztalt hibák, jogsértések, szabálytalanságok elkövetőinek (fiktív és valós témavezetőknek, DI tagjainak, az iratokat kiállító, átdátumozó és kezelő adminisztratív munkatársaknak, a felsorolt cselekményekre utasítást adóknak) a felelősségét is állapítsa meg az Egyetem, és cselekményeiknek megfelelő következményei legyenek. Ezek sokkal komolyabb súlyúak, mint a doktoranduszok vétsége.

11. A MAB etikailag nem tartja elfogadhatónak és elítéli a DI vezetőváltásának azt a módját, amikor az érintett nem lehetett jelen, mert az ülést olyan időpontra szervezték, amikor ő semmiképpen nem tudott részt venni. Erre minden körülmények között módot és időt kellett volna, és kell találni. A MAB emiatt Hima Gabriella törzstagságról történt lemondását és nem leváltását tekinti a vezetői megbízás megszűnése okának. A MAB nagyon reméli, hogy a magyar doktori iskolák körében ilyen eljárásra máshol nem volt, és nem is lesz példa.
12. Etikailag és jogilag is megengedhetetlen, hogy közeli hozzátartozók (a jelen DI esetében házastársak) egyazon doktori eljárásban bármilyen minőségben együtt vegyenek részt. Ez az összeférhetetlenség elemi és mindig betartandó kritériuma.
13. A MAB megnyugvással vette tudomásul az Egyetem másik két doktori iskolájának és megbízott rektorának elhatárolódását az irodalomtudományi doktori iskolában történtektől. Ezt az irodalomtudományi DI új törzstagjaitól is elképzelhetőnek tartotta volna…”

Ezekből a pontokból egy sor fegyelmi és etikai eljárás következik, amit le kellett volna folytatni:

1. fegyelmi és etikai vizsgálat a csaló és közokirathamisító Mészáros Márton ellen, ezen kívül büntető feljelentés (http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/page/2/)
2. fegyelmi és etikai vizsgálat Demes-Kőfalusi Krisztina ellen többrendbeli csalás és okirathamisítás okán: jegyzőkönyvhamisítások, MM nyilatkozatainak visszatartása 2 és fél hónapig (http://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/15/some-petty-errors-apro-szabalytalansagok/)
3. fegyelmi és etikai vizsgálat a csalásra és közokirathamisításra felbujtó, azt aktívan elősegítő Szabó András dékán és Kulcsár-Szabó Ágnes dékánhelyettes fiktív témavezetők ellen, ezen kívül büntető feljelentés (fenti poszt)
4. fegyelmi és etikai vizsgálat az el nem készült disszertációt 100%-ra minősítő dékánfeleség, Petrőczi Éva opponens, Hermann Zoltán és Török Lajos bizottsági tagok ellen, aktív bűnpártolás miatt, ezen kívül büntető feljelentés (fenti poszt)
5. fegyelmi és etikai vizsgálat csalás miatt – bukott dolgozat átvállalása védés előtt 3 hónappal – Petrőczi Éva témavezető, Kulcsár-Szabó Ágnes opponens és Török Lajos bizottsági tag ellen, jegyzőkönyvhamisítás és átpontozás miatt Demes-Kőfalusi Krisztina ellen (http://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/19/another-petty-error-egy-masik-piti-ugy/)
6. fegyelmi és etikai vizsgálat a csalást MAB-tagként legalizáló Kovács Árpád ellen, aktív bűnpártolás miatt, ezen kívül büntető feljelentés
7. fegyelmi és etikai vizsgálat Balla Péter rektor ellen passzív bűnpártolás miatt – tudott rokona hamisításáról és semmit nem tett, továbbá aktív bűnpártolás miatt, hiszen a törvénysértéseket legalizáló Kovács Árpádot a bűncselekmények eltussolása céljából nevezte ki a doktori iskola vezetőjévé
8. etikai vizsgálat Jákvalvi Magdolna és Kovács Árpád ellen, akik tudván az IDI-ben történtekről, nem határolódtak el azoktól, hanem skrupulus nélkül vállalták a tagságot
9. Szabó András és Petrőczi Éva jogi és etikai felelősségre vonását, mert egyazon eljárásban témavezetőként ill. opponensként vettek részt, ráadásul a disszertáció el sem készült (ld. Mészáros-ügy).

Györgyiné Koncz Judit így foglalja össze az egyetemi vezetés és a tanszékvezetők legfontosabb feladatait:

„Az elkövetkezendő időszak legfontosabb feladatai, elvárásai:

1. A Fenntartó képviselői és a Rektori Tanács tagjai pontosan ismerjék az intézményi akkreditációs önértékelő jelentést.
2. Minden tanszékvezető/intézetvezető pontosan ismerje a kari akkreditációs önértékelő jelentést, tudja értékelni saját egysége helyzetét, eredményeit a karon belül. Ez ügyben előzetes egyeztetés után személyesen is fogom keresni a tanszékvezetőket, hogy az egyetem vezetése is megfelelően tájékozott legyen minden várható kérdésben.”

Vajon hogy értékeli a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet négy tanszékének 3 tanszékvezetője, akik egyszersmind a BTK vezetői is, saját karuk, saját tanszékeik helyzetét, saját bűncselekményeiket, amelyeket a 8 hónapal ezelőtti helyszíni MAB-vizsgálat feltárt.

Felelősségre vonják-e önmagukat és sleppjüket az önértékelésben? Lefolytatták-e önmaguk ellen a fegyelmi és etikai eljárásokat? Feljelentette-e az egyetem vezetése a bűncselekmény elkövetésén rajtakapott bölcsészkari oktatókat? Jelentkezett-e Balla Péter a rendőrségen többrendbeli bűnpártolásért?

Mert ha nem, akkor nem tesznek eleget a MAB azon követelményeinek, amelyeket Györgyiné Koncz Judit fenti körlevelében felsorolt.

A körlevél olvasható itt:
ld. http://jhnnsclvn.wordpress.com

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen