Freitag, 19. März 2010

Reine Korruption (Kovács elvtárs egy ágyban a Kulcsár-Szabó familyvel)

A Tudatos csalás című posztban publikált DIT jkv 2009.04.06. 2., 3., 4.pontjából (http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/03/12/public-enquiery-6-calculated-cheating-nyilvanos-nyomozas-6-tudatos-csalas/) nyilvánvaló, hogy Kovács Árpádból egyrészt azért csinált Szabó András, Kulcsár-Szabó Ágnes és co. Doktori Iskolai elnököt, hogy a tudatosan megtervezett és végrehajtott csalásokat legalizálja, másrészt pedig azért, hogy a Doktori Iskola költségvetése, ami a Bölcsészkar egyik legnagyobb bevétele évi 15-20 millió forinttal, családi zsebben maradjon.

Ki ez a Kovács Árpád?

Nyugdíjas, akit Veszprémből 2009.december 31-vel elbocsátottak, mert ottani 13 éves működése alatt nem volt képes az irodalomtudományi doktori iskolát megszervezni. Ám ez nem akadályozta meg abban, hogy a másvalaki által már megalapított és akkreditáltatott doktori iskola vezetői székébe strómanként beleüljön (http://jhnnsclvn.wordpress.com/2009/12/18/the-personality-rights-of-a-strawman-lehetnek-e-egystromannak-szemelyisegi-jogai/), MAB-tagként ígéretet téve a csalások keresztülnyomására az akkreditáción. A kárpátaljai hentescsaládból származó rendőrnek nincs magyar szakos végzettsége, sőt, minimális magyaros műveltsége sincs, mert a középiskolát odaát végezte orosz nyelven, orosz tanterv alapján. Nyugati műveltsége sincs, mert az oroszon kívül más idegen nyelvet nem beszél, és az orosz vasfüggönyön a nyugat-európai bomlasztó ideológia kevésbé hatolt át, mint a magyaron. Ennélfogva ma is összekeveri Heideggert és Wittgensteint, Nietzschét csak oroszos változatban ismeri, azaz jobbára csak Sesztovot és Bergyajevet, bár ezek emigrációs munkásságának kutatásához hiányzik nála a francia nyelvismeret. Oroszul viszont kiválóan tud, ezért ruszistává fejlesztette magát tovább, miután a Rendőrtiszti Főiskoláról a Belügyminisztérium speciális feladatokkal ültette be az ELTE Orosz Tanszékére, ahol már több bajtársa várta. Ezt a belügyes epizódot aztán Kovács evtárs kiretusálta az életrajzából, így maradt néhány év hiátus, 1969-1972, amit a valósággal kitölteni nem akart, mással meg nem tudott: http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=keres&sub=cv&id=77 . Az ELTÉ-re való áthelyezéssel a belügyes kötelékek, persze, nem szakadtak, sőt, nem is lazultak meg. Később másodállásba Pécsre, majd Veszprémbe került, ahol nyugdíjazásáig főállásban volt.

Kovács elvtárs a Duplaszabóktól, a károlis doktori iskolai csalások legalizálásáért az alábbi jutalmakban részesült:

1. Kulcsár-Szabó Ernőtől soronkívüli és rendkívüli MAB-tagság KSzE saját képzési ági bizottságában másfél évig, 2008.07.01-től 2010.01.31-ig, mégpedig úgy, hogy a plénum által 3 évre jóváhagyott MAB-tagot, Hima Gabriellát, a ciklus közepén kitette a bizottságból, hogy helyet csináljon Kovács Árpádnak;
2. Kulcsár-Szabó Ágnestől és Szabó Andrástól: Doktori Iskolai vezetés, ld. DIT jkv 2009.04.06., szintén Hima Gabriella helyére, aki a csalásokat nem vállalta;
3. Kulcsár-Szabó Ágnestől és Szabó Andrástól: Full professzori állás (a fizetésével azonos nagyságú nyugdíja mellé a Károlin);
4. Kulcsár-Szabó Ernőtől Full professzori állás előbbi jutalmak mellé az ELTÉ-n;
5. Kulcsár-Szabó Ágnestől , Szabó Andrástól és Hermann Zoltántól oktatói munka Kiskovácsnak a Károlin, a veszprémi egyetemi állása mellé, ahová Nagykovács tette be.

A korrupt családi tabló így fest:

http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=intezm&sub=oiit

Összehasonlító Irodalomtudományi és Irodalomelméleti Tanszék

Tanszékvezető:
Dr. Hansági Ágnes (azaz hivatalosan Kulcsár-Szabó Ágnes) egyetemi docens
Oktatók:
Prof. Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár [e-mail megjelenítése] (privát)
Géher István László egyetemi tanársegéd [e-mail megjelenítése] (privát)
Mészáros Márton egyetemi tanársegéd [e-mail megjelenítése] (privát)

http://www.btk.elte.hu/tanszek.irodalomtorteneti.osszehasonlito.aspx

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
Vezetés

Prof. Dr. Kulcsár Szabó Ernő egyetemi tanár, intézetigazgató, tanszékvezető, kutatócsoport-vezetőOktatók

Dr. Bengi László egyetemi tanársegéd,
Dr. Bónus Tibor egyetemi adjunktus,
Dr. Földényi F. László egyetemi tanár,
Dr. Győrffy Miklós egyetemi tanár,
Dr. Imre Zoltán adjunktus,
Dr. Józan Ildikó adjunktus,
Dr. Kékesi Zoltán megbízott előadó,Dr. Kiss Irén egyetemi docens,
Prof. Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár,
Dr. Molnár Gábor Tamás egyetemi tanársegéd,
Dr. Peremiczky Szilvia tudományos segédmunkatárs,
Scheibner Tamás egyetemi tanársegéd,
Prof. Dr. Szávai János egyetemi tanár,
Prof. Dr. Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető
Tamás Ábel egyetemi tanársegéd,
Dr. Zsadányi Edit egyetemi docens,
http://www.kre.hu/kre_btk/index.php?page=intezm&sub=kmit

Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék

Tanszékvezető:
Dr. Hermann Zoltán egyetemi docens [e-mail megjelenítése] (privát)
Oktatók:
Dr. habil. Kulin Ferenc egyetemi docens [e-mail megjelenítése] (privát)
Dr. habil. Nyilasy Balázs egyetemi docens [e-mail megjelenítése] (privát)
Dr. Török Lajos egyetemi adjunktus [e-mail megjelenítése] (privát)
Kovács Gábor tudományos segédmunkatárs (OTKA)

Azaz: Kovács Árpád egyidejűleg 2 Kulcsár-Szabó-tanszéken kap full professzori fizetést a full nyugdíja mellé. Kulcsár-Szabó Ágnestől a Károlin és Kulcsár-Szabó Ernőtől az ELTÉ-n. Nem együttesen, hanem egyenként. Mit jelent ez?

Magyarán azt, hogy Kovács Árpád egy nagy büdös közös családi ágyban fetreng Kulcsár-Szabó Ágnessel és Kulcsár-Szabó Ernővel.

Ez az ágy persze jóval nagyobb, és vele a korrupció bűze is: Kulcsár-Szabó Ernő intézetvezető beosztottja a saját fia, Kulcsár-Szabó Zoltán (http://legatus123.wordpress.com/), Kulcsár-Szabó Ernő egyik helyettese pedig az a Szilágyi Márton, aki a troll Hermann Zoltán sógora (a sógorok közösen bundázták meg a legutóbbi szegedi OTDK egyik szekcióját, emlékeztetőül: http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/01/28/student-pow-wows-otdk-s-manipulaciok/) . Vagyis ebben a meleg családi fészekben helye van Kiskulcsár-Szabónak, Kiskovácsnak és ráadásul a Szilágyi-Hermann rokonságnak is. És az ágy alatt ott lapul éjjeliedény-felelősként a Maedchen für alles Eisemann, Kulcsár-Szabó Ernő másik helyettese, a Mészáros féle csalás 100%-os kivitelezője. Neki vérrokonság híján már csak ott jutott hely. Alulról szagolhatja…

Felülmúlhatatlan alakulat, de ez nemcsak a Károli sara, hanem az ELTÉ-é is.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen