Freitag, 1. Oktober 2010

Der Akkreditatonsausschuss im Rampenlicht (A MAB-on az ország szeme)


The Accreditation Board in the lime-light (A MAB-on az ország szeme)

Posted by jhnnsclvn on szeptember 28, 2010

Október 1-én dönt a MAB a Károli Református Egyetem akkreditációjáról:

http://www.mab.hu/a_friss.html

Olyan intézményéről, amely semmilyen szinten nem autonom.
A Felsőoktatási törvény 1. § (3) f) értelmében az intézmény vezetőit pályázati rendszerben, demokratikusan választja meg.

A demokratikusan megválasztott rektort, Szűcs Ferencet, 2 évvel ezelőtt megpuccsolták, és azóta csak Fenntartó által megbízott rektorhelyettes irányítja az intézményt, teljesen törvénytelenül. Ez az ideiglenes és átmeneti állapot már 2 éve tart. Rektori pályázatot csak másfél évvel ezelőtt írtak ki egyszer, sikertelenül, és azóta nem történt új kiírás. A rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettest, Balla Pétert, id. Hegedűs Loránd vejét és ifj. Hegedűs Loránt sógorát, a Fenntartó jelölte ki. Balla Péternek az intézmény vezetésére nincs legitimációja, hiába biggyeszti ki a honlapra a megbízását.

Fenti törvény lábbal tiprását maga az egyetem dokumentálja:

“156/2008. (X.27.) sz. Szenátusi Határozat

A Szenátus – a Fenntartó 2008. október 22-én kelt 130912/1/2008. Eln. iktatószámú levelében kifejezésre juttatott elvárásával szemben – megerősíti 152/2008. (10.01.) sz. hozott határozatát, miszerint „A Szenátus felkéri dr. Szűcs Ferenc rektort, hogy az új rektor köztársasági elnöki kinevezésének napjáig lássa el a törvényben meghatározott feladatokat.„

Jelen esetben – az ügy fontosságára tekintettel – a Szenátus a 156/2008. (X.22.) sz. határozatot az alábbi indoklással látja el:

A Szenátus kifejezi, hogy döntése mind a jogszabályoknak, mind a saját szervezeti és működési szabályzatának megfelel. Hivatkozott határozatával a Szenátus jogszerű keretek között éppen az Egyetem jogszerű működésének fenntartása érdekében intézkedett, amikor a rektori feladatok további ellátására az új rektor Köztársasági elnöki kinevezésének napjáig felkérte a Köztársasági Elnök által kinevezett rektort, aki a feladat ellátását addig az időpontig elvállalta. A Szenátus megállapítja, hogy döntése meghozatalakor a rektor sem átmenetileg, sem huzamos ideig, sem tartós távollét, sem egyéb okból nem volt akadályoztatva a rektori feladatok ellátásában. A Szervezeti és Működési Rend 31. § (5) bekezdésének meghatározása a jelen szituációtól eltérő, más élethelyzetre vonatkozik.

A Szenátus álláspontja szerint a fenntartó intézkedése sérti a felsőoktatási intézmény Ftv-ben biztosított önállóságát, az intézmény döntési hatásköreit.”

Fenti dokumentáció azóta számos újabbal egészült ki. Szabót és Domokost felülről ültették az egyik napról a másikra leváltott Kulin és Kapa helyébe, majd a bukott Szabó utódját, Sepsit is, hasonlóan elődjéhez, a zsinati elnök jelölte ki. Demokratikus, több jelöltes, szabad választásról egyik esetben sem beszélhetünk, legfeljebb látszatválasztásról a túlreprezentált HÖK segítségével. Bár docenstől fölfelé a felsőoktatási törvény értelmében kötelező a pályázati rendszerben történő alkalmazás, ezt a Károlin nem tartják be. A Szenátusi határozatok tele vannak törvénytelen, pályázat nélküli docensi és professzori kinevezésekkel. Törvénytelen a stratégiai igazgató posztja, továbbá a rokonok egymás alá-fölé helyezése – többek között. A szabálytalanságok és törvénysértések minden szinten megvalósulnak, pl. az oktatásban, ahol azok, akikkel a szakot akkreditálták, gyakorlatilag ki vannak zárva az oktatásból, és gyakran fokozat, sőt diploma nélküliek oktatnak helyettük. A témavezetéslopások a doktori iskolákban nyíltan, sőt, szervezetten zajlanak.
A Felsőoktatási törvény 1. § (3) g) pontja biztosítja az önálló gazdálkodás lehetőségét a fenntartó által rendelkezésre bocsátott és saját tevékenység révén szerzett forrásokkal, eszközökkel és vagyonnal.

A 2010-es költségvetési táblázat szerint a Fenntartó egy fillérrel sem járul hozzá az egyetem működéséhez:De ugyanakkor a Fenntartó nemcsak beleszól az egyetem gazdálkodásába, hanem még saját adósságát is az egyetemre terheli rá. Ez is dokumentált a Szenátusi Határozatokban:

“A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa

2009. május 27. napján tartott ülésének határozatai

104./2009. (05.27) sz. Szenátusi Határozat

a./ A Szenátus támogatja 14 millió Ft erejéig kölcsön felvételét a KDB Banknál rendelkezésre álló hitelkeretből.

b./ A Szenátus hozzájárul az előterjesztett tagi hitelszerződés szerinti feltételekkel tagi hitel nyújtásához a Színház- és Film Intézet Kft. részére.

c./ A Szenátus az előterjesztés szerint támogatja a Színház- és Film Intézet Kft 2009. évi pénzügyi tervének elfogadását.”

Kíváncsian várjuk, mit kezd tehát a MAB azzal az intézménnyel, amelyben oktatás helyett jobbára pénzmosás folyik, amelynek nincs rektora, csak rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettese, aki sportot űz az elbocsátásokból, minden valószínűség szerint azért, hogy az oktatásra átutalt állami támogatásból minél nagyobb összegeket szabadíthasson fel nem oktatási célokra. Hogy akkor mire? Erre egészen kézenfekvő magyarázatok vannak:

http://jhnnsclvn.wordpress.com/2010/04/03/finances-and-politics-of-the-vice-rector-balla-balla-%E2%80%9Djobbikos%E2%80%9D-penzugyi-jateka-a-karolin/

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen