Samstag, 15. Januar 2011

Betrüger-Karriere 2. Die gefaelschte Sprachprüfung (Csalókarrier 2. A hamisított nyelvvizsga)

Itt keress bennünket:

http://jhnnsclvn.wordpress.com

(Újabb cenzúra! A jhnnsclvn.wordpress.com blogot letiltották a magyarországi keresőgépekből, ezért csak közvetlenül érhető el a fenti linken.)

A crook-career 2. The forged certificate (Csalókarrier 2. A hamisított nyelvvizsga)

Szerző jhnnsclvn @ január 8, 2011

Szerző: Gödöllői

Mészáros Márton saját fabrikálású ún. szakmai életrajza olvasható a Károli Egyetem honlapján:

http://www.kre.hu/btk/index.php/oktatoink.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=6&sobi2Id=29

Ebből is kiderül, hogy a tanulmányi nehézségekkel küzködő, a gimnáziumon magát átcsaló ill. családi segítséggel átnyomott diák problémái az egyetemen sem szüntek meg. Míg az átlagos tehetségű hallgatók eleve két szakra jelentkeztek, Mészáros gyenge képességeinek megfelelően csak egy szakra iratkozott be. Abból is a legkönnyebbre, a magyarra. Elvégre az anyanyelvén valahogy mindenki tud.

Ám ez a könnyű szak is nehéznek bizonyult Mészáros számára. Pedig az őt első naptól protezsáló és pátyolgató Hansági Ágnestől minden könnyítést megkapott. De Mészáros még így is csak 7 év alatt volt képes elvégezni az egyszem magyar szakot. CV-jében a tanulmányok alatt ez áll:

TANULMÁNYOK:
2004-2007 doktori képzés (KRE BTK Irodalomtudományi Doktoriskola)
1997-2004 magyar szak (KRE BTK)

Katonai szolgálatot nem teljesített, így a négy év veszteség (2 a gimnáziumban – 2 az egyetemen) kizárólag bukásokból jött össze. 27 éves, mire elvégzi a magyar szakot, ám a diplomát nyelvvizsga híján nem kaphatja meg.

Idegen nyelv elsajátítására a gimnáziumot is végigbukdácsoló és a felekezeti egyetem magyar szakját végigszenvedő diák nem gondolhatott. Nem is gondolt. Pedig a diplomához a Károli BTK-n 2 nyelvvizsga kell: egy államilag elismert „C” típusú középfokú és legalább még egy lektorátusi alapfokú.

Az angol középfokút 2004-ben állítása szerint megszerezte, bár ezt senki sem látta. Másik nyelvből pedig még állítása szerint sem szerzett nyelvvizsgát 2004-ig, tehát a diplomát nem kaphatta meg, ezért nem jelentkezhetett volna doktori képzésre. Állami ösztöndíj odaítélése teljesen törvénytelen volt, de ezt Hansági tűzön-vizen át kiharcolta neki, a sokkal tehetségesebb és németül felsőfokon beszélő Fülöp Évát kigolyózva az ösztöndíjból. Mészáros tehát diploma nélkül jelentkezett doktori képzésre és vette fel állami ösztöndíjként a több millió forintot. Idegen nyelveket pedig a doktori képzés három éve alatt sem sikerült elsajátítania. CV-jében ugyanakkor ez olvasható:

NYELVTUDÁS:

német szakmai középfok – 2009
angol középfok („C”) – 2004

Angolul nevetségesen mekeg, erről itt Gödöllőn volt alkalmunk meggyőződni egy angol vendégdiákcsoport ittlétekor, de németül aztán tényleg egy árva kukkot sem tud. Mi akkor ez az 5 évet megkésett „német szakmai középfok – 2009”? A „szakmai” azt sugallja, hogy ez még értékesebb és magasabb szintű, mint egy állami középfok. Hol tette ezt le Mészáros? Milyen papír van róla? És ha letette, miért kellett Szegeden németből „belső nyelvvizsgára” bejelentkeznie? És ha olyan jól tud németül, mint azt CV-je sugallja, akkor miért bukott meg kis híján azon a nagyon lájtos belső alapfokú német vizsgán Szegeden? Ez a papír annyira nem ért semmit, hogy még Szegeden sem fogadták el, ahol Pál József mindent megpróbált az elismertetésére.

Utánajártunk a dolognak, és kiderült, hogy Mészárosnak németből – 0 nyelvtudásának megfelelően – nincs semmiféle középfokúja: se szimpla, se szakmai. Az történt, hogy 2009 március 26-án meg akarta védeni doktori disszertációként a Korner Veronika által írt 20 oldalt, amikor kiderült, hogy még diplomája sincs a hiányzó második nyelvvizsga miatt. Mészárosnak napokon belül oda kellett adni a diplomát.

Első lépésben Szabó András (akkor még reménybeli témavezető-várományos) az EDHT elnökeként eltörölte a kötelező második nyelvvizsga-követelményt a doktoranduszok számára, és egy formális belső nyelvvizsgával helyettesítette. Ezt a „német szakmai középfok”-ot Mészáros a németül szintén nem tudó Hansági (Kulcsár-Szabó) Ágnes előtt tette le, második lépésben. Hansági úgyszólván a PhD-védés előtt napon Mészáros jobb kezébe nyomott egy oldal német szakszöveget, a bal kezébe pedig annak magyar fordítását. Majd behívta a Német Tanszékről Fülöp Józsit, a kisemmizett Fülöp Éva testvérét, kezébe nyomta a német szöveget, aminek magyar fordítását Mészáros hangosan felolvasta, majd ketten bizottságot alkotva kiállítottak egy szakmai középfokról való tanúsítványt Mészárosnak. Fülöp Józsi ezért Mészárostól egy akó bort kapott, Hansági pedig APÓSán, Kulcsár-Szabó Ernőn keresztül elintézte, hogy Hölderlin fordítására benyújtott OTKA-pályázata milliókat nyerjen. Igaz, ezért nem volt elég Mészáros “német szakmai középfokjára” rábólintania, hanem a húgát is el kellett adnia Hanságinak: Fülöp Évának a 20. századi családregényekről szóló értekezéséhez Bertha Zoltán volt a témavezetője, de Hansági védés előtt lenyúlta tőle. Ezekkel a csereüzletekkel jött össze Mészáros Márton „német szakmai középfoka” a védést megelőző napon: stílszerűen, ÁLNYELVVIZSGA egy ÁLVÉDÉS előtt.

A „Szakmai CV”-nek vannak még nevetséges részletei, pl. a MUNKAHELYEK között ez szerepel: 1998-2003 szakkörvezető tanár (Gödöllői Református Líceum). Fociszakkörről volt szó, azaz a már egyetemista Mészáros visszajárt focizni az úgyszólván családi tulajdonú gimnáziumba – mint “szakkörvezető tanár”.

A „Szakmai CV” tele van jelentéktelen konferenciákkal, amelyekre családja vagy a Kulcsár-Szabó rokonság protezsálta be.

Publikáció jóval kevesebb van, bár ezt „kettős könyveléssel” leplezi. A disszertáció Ravasz Lászlóról szóló fejezete szerepel a tanulmányok és a könyvfejezetek között is, a TRANS 16-ban külföldön idegen nyelven megjelent tanulmány (amit egyesegyedül Hima Gabriellának köszönhet, akitől híres hamis nyilatkozatai szerint semmilyen segítséget nem kapott) pedig a tanulmányok és az elektronikus publikációk között is.

Összefoglalva: Mészáros Márton úgy jutott el a doktori védésig, hogy 2009 március végéig még diplomát sem szerzett a hiányzó második nyelvvizsga miatt, ez utóbbit pedig csalással szerezte meg, cinkosával, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnessel közreműködve, aki ezúttal Fülöp Józsefet zsarolta meg, mint pár nappal később a doktori fokozathoz Eisemannt, Bednanicsot és Simon Attilát, majd másfél évvel később a Szegedi Irodalomtudomáyi Doktori Iskolát, és annak opportunista, gyáva vezeőjét, Balázs Mihályt, aki 2003-ban, parancsra, már Szabó András nevetséges, 44 oldalas dolgozatát is MTA doktorivá avatta.

Posted in HungarianCalvinistUniversity, Szeged University | Tagged: Balázs Mihály, károlis botrány, Kulcsár-Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes, Mészáros Márton, szegedi botrány

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen