Freitag, 5. August 2011

Sprachkenntisse und Ethik (Nyelvtudás és etika)

Language skills and ethics (Nyelvtudás és etika)

Szerző karoligaspar @ augusztus 5, 2011

Szerző: Karoligaspar“Egy Philip Lieberman nevű biológus kimutatta, hogy a nyelv tökéletlen birtoklása és az etikai tudat kialakulatlansága között alighanem mindig következményes viszony áll fönn. “

Kulcsár-Szabó Ernő (A műfordításról, 17. sz. jegyzet), forrás:

http://epa.oszk.hu/00000/00002/00035/kulcsar.htmlKulcsár-Szabó Ernő életműve nem en bloc semmis. Nekem sikerült találnom benne egy érvényes mondatot. Igaz, hogy nem tőle származik, és ő is csak egy lábjegyzetben említi, de ettől még találó: elsősorban Kulcsár-Szabó Ernőre magára és a körére:

http://smart.ivyportal.com/object.9709E9AA-F354-4159-B912-E720766C5C1B.ivy

Kulcsár-Szabó Ernőről sokan megállapították már, hogy nem birtokolja tökéletesen a nyelvet, mármint az anyanyelvét. (A többiről meg jobb, ha nem beszélünk.) Nem tud fogalmazni, nem tud írni. Hosszan és nyakatekerten fejezi ki, amit egyszerűen is lehetne, önellentmondásokba bonyolódik, nem tud érvelni, se retorikailag, se stilisztikailag, se szemantikailag, se logikailag nem állnak össze a szövegei. Magyarán nem mond semmit, és még azt is rosszul mondja. Ha a mottóban idézett Liebermann-parafrázis igaz, akkor érthető, miért nincs Kulcsár-Szabó Ernőnek etikai tudata.

Hogy a fenti baráti kör alábbi tagjainak sincs, azt – többek között – a Mészáros-minősítésben játszott szerepük is bizonyítja:

Korner Veronika 2005-ben megírt Mészáros Mártonnal közösen egy 13 oldalas cikket, majd hagyta, hogy Mészáros Márton ezt 4 évvel később, 2009-ben a saját nevén doktori disszertációként benyújtsa. Nemcsak hagyta, hanem egyetértett vele. Korner ugyanis kapott ezért Hansági-Kulcsár-Szabó Ágnes protekciójával a Károlitól egy 3 éves nappali irodalomtudományi doktori ösztöndíjat, amit az USÁ-ban költött el, ottani business administration tanulmányait finanszírozva belőle. Az összeget a Károli nem követelte tőle vissza, noha nem a rendeltetésének megfelelően lett felhasználva.

Eisemann György (szintén a baráti kör tagja, egyben Kulcsár-Szabó Ernő közvetlen beosztottja) beült Mészáros doktori védésére bizottsági elnöknek, és nem kifogásolta, hogy az ún disszertáció legfeljebb egy szemináriumi dolgozatot tesz ki. Nemcsak nem kifogásolta, hanem doktori értekezésként maximális potszámmal átvitte.

Bednanics Gábor (szintén a baráti kör tagja, egyben Kulcsár-Szabó Ernő volt doktorandusza) opponensként nem vette észre, hogy Mészáros dolgozata összesen 13 oldal, amelynek a felét nem a jelölt írta. Súlyos szakmai kifogásai ellenére – ld. http://jhnnsclvn.wordpress.com/2011/06/30/crushing-criticism-by-bednanics-bednanics-megsemmisito-kritikaja/ – nemcsak elfogadta doktori értekezésnek, hanem maximális pontszámot adott rá.

Simon Attila ugyanebből a baráti körből beült bizottsági tagnak és szintén maximális pontot adott erre a 6 és fél oldalas egyéni tejesítményre.

Hansági (Kulcsár-Szabó) Ágnes (egyszerre a baráti és a családi kör tagja) Mészáros közvetlen munkahelyi feletteseként egyrészt lenyúlta a témavezetést az eredeti témavezetőtől, majd a baráti körből összeállított egy olyan bizottságot, amely garantáltan nem teszi szóvá, hogy ez a rövid és ráadásul csapatmunkában írt szöveg nem disszertáció.

Kulcsár-Szabó Ernő nem kifogásolja, hogy kibővített családi műhelyének tagjai egymást doktoráltassák.

Fenti tények alátámasztani látszanak Kulcsár-Szabó Ernőnek Philipp Liebermann nyomán felállított ama tézisét, hogy a nyelvi kompetencia és az etikai tudat hiányosságai szervesen és szorosan összegfüggenek.

Erre ő maga és családi-baráti köre a legszemléletesebb példa.

Kategória: ELTE, Károli University of the Reformed Church, Kulcsár-Szabó Ágnes, Mészáros Márton | Címke:: Bednanics Gábor, Eisemann György, Korner Veronika, Kulcs-Szabó (Hansági) Ágnes, Kulcsár Szabó Ernő és köre, Kulcsár-Szabó-Hansági Ágnes, Mészáros Márton, Simon Attila | Szerkesztés | 24 Hozzászólások »

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen