Donnerstag, 27. Januar 2011

Appell an die Studenten (Felhívás a hallgatókhoz)

Appeal to the Students (Felhívás a hallgatókhoz)

Szerző jhnnsclvn @ január 26, 2011

Ezt a levelet ma este kaptuk “ÁJK oktatói közössége” aláírással, azzal a kéréssel, hogy sürgősen hozzuk nyilvánosságra a hallgatók érdekében. A Rektori Hivatal előtt tüntető hallgatók pl. társaik bevonásával sokszorosíthatnák, elvihetnék azokba a középiskolákba, ahová Kovács Barnabásék járnak kampányolni, vagy ahová – többedik állása után, megfáradva – Miskolczi-Bodnár esik be az esti iskolai bulikra, és terjeszthetnék ugyanazon iskolások között, esetleg figyelmeztetve őket, mutassák meg a szüleiknek is, hiszen az ő pénztárcájukról van szó. Tanácsos lenne a nyílt napon majd ezzel várni a szüleikkel kéz a kézben érkező gyermekeket, esetleg már a Viola utca körüli parkolókban és parkban kezükbe nyomni, hogy kellően felvértezve hallgassák a Kovácsok álságos beszédét. Esetleg a felkért díszelőadóknak is ki lehetne postázni, hátha elmegy a kedvük a vendégszerepléstől. És a nyílt napon meg lehetne kérdezni pl. Cservák Csaba köztársasági elnöki hivatalbeli vendégelőadót, mit szól ahhoz, hogy Bölcskei elveszi a köztársasági elnök kenyerét, és ő nevezi ki a rektort – Ballát, meg ráadásul a dékánokat – a két Kovácsot és Sepsit? Meg arról is, törvényes-e, hogy Balla nem közli a fizetését, holott rajta kívül már minden rektor megtette? Meg hogy törvényes-e eltüntetni a honlapról a szenátusi határozatokat?

Itt az alkalom, gyerekek, a nyílt napra eljön egy csomó szakmabeli, épp most kell ilyen szakmába vágó kérdésekkel bombázni őket, hiszen Ballától és a Kovácsoktól ezekre úgyse kaptok választ. És közben, persze – mintegy mellékesen -, terjeszteni ezt a felhívást. Hadd vigyék a szülők haza a szabolcsi, borsodi, békési, csongrádi és hajdúsági falvakba! Világosítsátok fel őket! – A szerk.

Szerzők: ÁJK oktatói közössége


Tárgy: Felhívás valamennyi hallgatóhoz
Tisztelt hallgatók!

Bizonyára Önök közül mindenki olvasta a http://mosaictv.hu/hirek/816/itt_valoban_a_let_a_tet honlapján közzétett oktatói levelet. Az ott felvetett aggodalmak jó része jogos. Szűcs Ferenc rektor és Kapa Mátyás dékán 2009. évi leváltása óta távozott a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának csaknem valamennyi meghatározó jogászprofesszora, és az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola akkreditációját a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) véglegesen visszavonta. Ezek alapján nincsen reális esély arra, hogy a jogász szak másfél év múlva elinduló akkreditációs eljárásán a jogász szakot akkreditálják, vagyis feltehető;, hogy a jövőre induló tanév lesz a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának utolsó tanéve.

A fenntartó egyház sem eddig, sem ezután nem szolgált világos magyarázattal a történtekre. Ez érthető is, hiszen ha a fenntartó egyház már most beismerné, hogy a jogászképzés a Károlin hamarosan megszűnik, akkor nyilván senki sem hozná ide a tandíját. Önök hiába várják a magyarázatot, a fenntartónak egyszerűen nem érdeke a valós helyzet és a valós szándék beismerése. Mindezeket figyelembevéve, Balla Zoltán tanár úrral ellentétben feleslegesnek tartunk mindenféle aláírásgyűjtést, demonstrációt vagy tárgyalást akár Bölcskei Gusztávval, akár az ő képviselőivel.

Önökkel, mint hallgatókkal, sohasem fog komolyan szóbaállni a fenntartó egyház, ahogyan a kar közben távozott jogászprofesszoraival sem. Önök mégsem eszköztelenek, az Önök kezében van a legnagyobb fegyver, Önök döntik el, hogy befizetik-e a tandíjat vagy sem. A kar bevételeinek kb. 70-75 %-a az Önök tandíjbefizetéseiből származik. Aláírásgyűjtés helyett kérjenek passzív félévet, és ne fizessék be 2011. februárjában a II. féléves tandíjat. A fenntartó egyház nem tudja garantálni, hogy Önök ebben az intézményben államilag elismert jogi diplomát szerezhetnek. Felesleges félévente 200000 forintot kidobni az ablakon.

Emlékeztetünk rá, hogy az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola hallgatóival a fenntartó egyház már megtette azt, amit Önökkel, joghallgatókkal is meg fog tenni. A Doktori Iskola hallgatói is súlyos százezreket fizettek be tandíjként, de az akkreditáció megvonása miatt nem tudták tanulmányaikat befejezni. A fenntartó mind a mai napig semmiféle kártérítést nem fizetett nekik. Ne engedjék, hogy ugyanezt megtegye Önökkel a református egyház.

Ne csapják be önmagukat, ne higgyék, hogy úgyis megoldódik magától minden, és valahová majdcsak átveszik Önöket. Sehová sem fogják Önöket automatikusan átvenni. A Károlin megszerzett krediteket nem fogják elismerni, ezért sok vizsgát újra le kell majd tenni, természetesen nem ingyen. Kíméljék meg magukat a felesleges kiadásoktól!

Mi, oktatók is aggodalommal figyeljük az eseményeket, de a döntés az Önök kezében van. Ne fizessék be a tandíjat, forduljanak a sajtóhoz, írjanak névtelen levelet a miniszterelnöknek és a MAB elnökének (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B, 4. emelet)!

Posted in HungarianCalvinistChurch, HungarianCalvinistUniversity | Tagged: hogy lehetne megakadályozn a rablógazdálkodást?, károlis ÁJK-s oktatók tippjei a hallgatóknak, mire fizessenek a károlis hallgatók?, tandíj és amit kaptok érte | 43 Hozzászólások »

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen