Sonntag, 12. September 2010

Péter Ballas Gehalt (Mennyit keres Balla Péter?)

A Ravasz László Baráti Kör 2010. július 15-én az alábbi levélben fordult Balla Péter rektori feladatokkal megbízott rektorhelyetteshez. A levelet a Rektori Hivatal munkatársa Balla Péter részére 2010. július 16-án átvette. A levélben kért adatokat a mai napig nem látjuk az egyetem honlapján. Ennek alapján minden olvasó véleményt alkothat magának arról, hogy levelünk címzettje mennyire törvénytisztelő állampolgár. - A szerk.

Az adatkérés előzménye

N.N., a Károli Református Egyetem BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének tanársegédje a TASZ-szal együttesen pert nyert a gödöllői Szent István Egyetem rektora ellen:

http://tasz.hu/perek/peres-dossziek/nyilvanos-adat-rektorok-fizetese-ujabb-informacioszabadsag-pert-nyert-tasz

A Fővárosi Ítélőtábla 2010. május 27-i jogerős ítéletében megállapította, hogy a rektorok, dékánok és helyetteseik stb. fizetése közérdekből nyilvános személyes adatnak minősül, ezért azok nyilvánosságra hozandók. Bár az ítélet csak a Szent István Egyetemre tartalmaz kötelezést, az állami fenntartású felsőoktatási intézmények rektorai úgy döntöttek, hogy, figyelemmel az ítélet rendelkező részére – hasonlóan a kötelezett intézményhez –, a mellékelt összeállítás szerinti szerkezetben nyilvánosságra hozzák a rektori tisztségük gyakorlásával összefüggő juttatásaikat:

rektori_juttatasok_100621

Ezen túl a Magyar Rektori Konferencia határozatot hozott arról, hogy az egyetemek és főiskolák honlapjukon hozzák nyilvánosságra vezetőik fizetését. A Pázmány és a Károli rektorai először tiltakoztak ez ellen, arra hivatkozva, hogy ők egyházi fenntartású intézmények. Mivel azonban teljes mértékben állami pénzből gazdálkodnak, amennyiben pert indítanának ellenük, a bíróság bizonyosan őket is kötelezné az adatok közzé tételére. Ebből a megfontolásból már a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora is feltette a honlapra fizetését (6-700 ezer havonta).

A precedens értékű per poénja, hogy csak annak az egyetemnek a rektora – nevezetesen Balla Péter, a Károli Református Egyetem rektori teendőkkel megbízott rektorhelyettese – maradt ki a határozat végrehajtásából, amelynek oktatója az adatok nyilvánosságra hozásáért a pert indította.

A törvény szerint az adatkérés után 15 napon belül kell közzétenni az adatokat. 15 nap eredménytelen eltelte után a közérdekű adat eltitkolása bűncselekménynek számít. Ez a 15 nap a Károli esetében már egy hónapja letelt. Az egyetemi honlap aktuális állapotát lementettük és letétbe helyeztük. Ezzel egyidejűleg a Ravasz László Baráti Kör megtette a szükséges jogi lépéseket.

A Ravasz László Baráti Kör 2010. július 15-i levele Balla Péternek

Balla Péter mb. rektor részére

KRE Rektori Hivatal, 1091 Bp. Kálvin tér 9.

Tisztelt rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes úr!

Az adatvédelemről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény és a Fővárosi Ítélőtábla 2010. május 27-i jogerős ítélete szerint az egyetemek vezető állású munkavállalóinak fizetésére és egyéb anyagi juttatásaira vonatkozó adatok közérdekűek és ezért nyilvánosak.
A törvénynek megfelelően kérjük, hogy 15 napon belül szíveskedjék a KRE honlapján nyilvánosságra hozni az alábbi közérdekű adatokat:
1. Prof. Dr. Balla Péter rektori feladatokkal megbízott rektor-helyettes 2010. júniusi havi munkabére és egyéb anyagi juttatásai
2. Prof. Dr. Balla Péter rektori feladatokkal megbízott rektor-helyettes 2009. június 1. és 2010. június 1. között ténylegesen felvett munkabére és minden egyéb tényleges anyagi (pénzbeli és természetbeni) juttatásai
3. Dr. Szabó András dékán 2010. júniusi havi munkabére és egyéb anyagi juttatásai
4. Dr. Szabó András dékán 2009. június 1. és 2010. junius 1. között ténylegesen felvett munkabére és minden egyéb tényleges anyagi (pénzbeli és természetbeni) juttatásai
5. Dr. Domokos Andrea ügyvivő dékán 2010. júniusi havi munkabére és egyéb anyagi juttatásai
6. Dr. Kovács Barnabás stratégiai igazgató 2010. júniusi havi munkabére és egyéb anyagi juttatásai
7. Dr. Kovács Barnabás stratégiai igazgató munkaviszonyának kezdete óta ténylegesen felvett munkabére és minden egyéb tényleges anyagi (pénzbeli és természetbeni) juttatásai
8. Dr. Sepsi Enikő főtitkár 2010. júniusi havi munkabére és egyéb anyagi juttatásai
9. Dr. Sepsi Enikő főtitkár munkaviszonyának kezdete óta ténylegesen felvett munkabére és minden egyéb tényleges anyagi (pénzbeli és természetbeni) juttatásai
10. Dr. Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgató 2010. júniusi havi munkabére és egyéb anyagi juttatásai
11. Dr. Kovács Zsolt Csaba 2009. június 1. és 2010. június 1. között ténylegesen felvett munkabére és minden egyéb tényleges anyagi (pénzbeli és természetbeni) juttatásai

12. Dr. Kulcsár-Szabó Ágnes dékánhelyettes 2010. júniusi havi munkabére és egyéb anyagi juttatásai

13. Dr. Kulcsár-Szabó Ágnes dékánhelyettes 2009. június 1. és 2010. június 1. között ténylegesen felvett munkabére és minden egyéb tényleges anyagi (pénzbeli és természetbeni) juttatásai

Kérjük, hogy a kért közérdekű adatokat igazoló eredeti dokumentumokat is (pl. Munkabérjegyzék, a személyes adatok, lakcím, adószám, bankszámlaszám stb. eltakarásával, pdf formátumban) szíveskedjék a KRE honlapján közzétenni. Kérelmünk teljesítésének megtagadása esetén minden rendelkezésre álló jogi lépést haladéktalanul megteszünk.

Budapest, 2010. július 15.

Őszinte tisztelettel:

RLBK

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen